Umístění: Jižní Morava Doprava

Kraj opraví silnice poškození po tornádu i silnici v Moravské Nové Vsi

silnice tornado Brno, 15. února 2024 - Téměř po třech letech dojde i na opravu silniční infrastruktury v obcích postižených tornádem v roce 2021. Ministerstvo pro místní rozvoj vytvořilo již několik dotačních programů na podporu obcí na jižní Moravě, které byly poškozeny přírodním živlem, nyní jsou k dispozici další finance, a to na opravu silnic. Celkové škody byly po katastrofě vyčísleny na patnáct miliard korun. Živel zabil šest lidí a další dvě stovky zranil. Poničeno bylo zhruba 1200 domů, zbouraných jich pak bylo asi 200.

Letošní příspěvek ze SFDI využijí jihomoravští silničáři pro realizaci 16 staveb

silnice asfalt pracovniciBrno, 15. února 2024 - Správa a údržba silnic může i v tomto roce počítat s podporou ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), finance silničáři použijí jak na investiční, tak neinvestiční akce, které odstartují ještě letos. Jedná se o realizace u silnic II. i III. tříd a mostů. „Na začátku roku jsme v rozpočtu nachystali nejvíc peněz do silnic, kolik kdy bylo. A teď jsme schválili projekty, na které využijeme 303 milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Projektů je 16 a celkové náklady jdou k půl miliardě,“ uvedl hejtman kraje Jan Grolich.

Kraj hledá zhotovitele šesti silničních staveb za čtvrt miliardy korun

silnice ulice delnikBrno, 15. února 2024 - Krajští radní odstartovali několik významných silničních staveb. Silničáři tak mohou začít vybírat zhotovitele pro rekonstrukci úseku na silnicích III/4133 a III/3967, jenž vede obcí Loděnice. Stavební práce začnou i v Tavíkovicích a oprav krytu čtyřpruhové směrově rozdělené trojkové silnice se dočká i Stará dálnice v Brně. Opravena bude také dvojková silnice v Hostěradicích a v plánu je i rekonstrukce silnic II/408 a III/40823 v intravilánu obce Vracovice a navazovat bude oprava silnice III/40825 u obce Milíčovice. Stavební práce začnou v letošním roce i na mostu v Lelekovicích. Ve všech případech by se zhotovitel měl začít soutěžit ještě během února.

Podél jihomoravských silnic i letos vysází stovky stromů

strom vysadba sazeniceBrno, 30. ledna 2024 - I v letošním roce plánuje Správa a údržba silnic navázat na úspěšnou spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy. Realizovat se bude výsadba několika stovek nových stromů, a to v jarních měsících a pak na podzim. „V rámci výsadeb máme zájem nejen o obnovu bývalých alejí, ale chceme ve spolupráci s obcemi zakládat i nové aleje, či stromořadí. Pochopitelně budou i nová místa, která vytipují naši odborníci, a díky tomu dojde k celkové obnově krajiny. Našim cílem je, abychom dokázali podpořit přirozený rozvoj krajiny a předcházet dopadům, které s sebou přinášejí klimatické změny,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

V Blansku vyroste nová hala na 4 tisíce tun soli pro silničáře

silnice sul posypBlansko, 25. ledna 2024 - Nedostatečná skladovací kapacita chemického posypového materiálu a ekonomičtější provoz, to jsou hlavní důvody plánované výstavby nové haly na sůl v Blansku. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) doposud řešila skladování zásob těchto materiálů na několika místech, konkrétně v Blansku cca 1000 t, Boskovicích cca 1 000 tun, v Tasovicích cca 300 tun a v Tišnově maximálně cca 600 t. Nová hala v Blansku bude mít kapacitu 4 000 t, přičemž ostatní skladovací místa zůstanou zachována. Jihomoravští radní nyní odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby.

Únor přinese ve znojemských autobusech několik novinek

autobus interierZnojmo, 23. ledna 2024 - Větší počet validátorů a nový způsob placení pro cestující, kterým se nevyplatí kupovat předplatní jízdenka a nechtějí nebo nemohou platit bankovní kartou. Druhý měsíc roku přinese do městské autobusové dopravy (dále jen MAD) ve Znojmě novinky. Ty zrychlí odbavení cestujících a mohou pomoci zkrátit jízdní dobu a zabránit zpožděním.

Na rekonstrukce krajských silnic míří přes 300 milionů Kč

asfalteri rekonstrukce silniceBrno, 11. ledna 2024 - Silnici II. třídy mezi Neslovicemi a Hlínou, silnici III. třídy mezi Těšanami a Otnicemi nebo mosty v Tišnově a Rajhradě čeká v letošním roce rekonstrukce. Tyto a pět dalších investičních záměrů za 307 milionů korun schválili radní Jihomoravského kraje. Rekonstrukce budou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu kraje.

Rekonstrukce silnice II/429 Bohdalice – Nesovice je u konce

rekonstrukce silnice nesovice foto sus jmkNesovice, 20. prosince 2023 - Rekonstrukce silnice II/429 v úseku od křižovatky s II/431 v obci Bohdalice po křižovatku s I/50 v obci Nesovice dnešním dnem končí a komunikace je plně zprovozněna. V rámci této stavby, která byla rozdělena do čtyř etap, byly opraveny intravilánové i extravilánové úseky. Investorem této stavby byla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přičemž 1. a 4. etapu realizovala společnost EUROVIA CS, a.s., 2. a 3. etapu pak společnost STRABAG, a.s.

Strana 3 z 202