Umístění: Jižní Morava Doprava 57 % nehod v Jihomoravském kraji je zaviněno nesprávným způsobem jízdy řidičů

57 % nehod v Jihomoravském kraji je zaviněno nesprávným způsobem jízdy řidičů

Brno, 17. října 2023 – Největší podíl na příčinách dopravních nehod v Jihomoravském kraji – 56,81 % – mají samotní řidiči, a to konkrétně způsobem jízdy, jakým se pohybují v tamním silně frekventovaném provozu. Podíl nehod zaviněných nesprávným způsobem jízdy řidičů je v Jihomoravském kraji po Praze a Jihočeském kraji třetí nejvyšší v rámci České republiky.

dopravni nehoda auto

 

Příkladem konkrétních příčin následných nehod může být třeba to, že se řidič například plně nevěnuje řízení vozidla, nedodržuje bezpečnou vzdálenost za vozidlem před ním, nezvládne řízení vozidla, případně se otáčí nebo couvá tam, kde to není povoleno. Celých 13,27 % nehod pak například vznikne z důvodu nedání přednosti v jízdě. Opět po Praze a Jihočeském kraji jde o třetí nejhorší údaj v rámci ČR. Vyplývá to z údajů Portálu nehod, který již více než dva roky výrazně napomáhá v bezpečnosti silničního provozu, pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v České republice.

Brno a okolí – magnet na nehody
Z hlediska celkového počtu nehod v Jihomoravském kraji podle dlouhodobého měření od roku 2010 do pololetí 2023 došlo k největšímu počtu karambolů poměrně logicky v okrese Brno-město (celkem 34 317 nehod), dále v okrese Brno-venkov (20 313 nehod). S velkým odstupem v počtech nehod následují okresy Hodonín (8 781 nehod), Břeclav (7 635 nehod), Vyškov (7 470 nehod), Blansko (7 305 nehod) a Znojmo (6 213 nehod).

Silnice v Jihomoravském kraji jsou pod náporem vysoké intenzity dopravy
„Celkově není Jihomoravský kraj z hlediska bezpečnosti na silnicích žádná sláva. Z hlediska příčin dopravních nehod, které může přímo ovlivnit sám řidič, jako je rychlost, styl jízdy nebo dání přednosti v jízdě, je Jihomoravský kraj vždy na pátém místě v rámci České republiky. Příčiny nehod se dají vidět v kombinaci silného provozu, velkého množství mimoměstských řidičů dojíždějících do brněnské aglomerace a nedostatečně kapacitní silniční infrastruktury,“ přiblížil situaci v Jihomoravském kraji Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Desítka lokalit v Jihomoravském kraji s nejvyšší mírou rizika vzniku nehody
Právě hustota provozu v okolí Brna, případně na komunikacích, které tam směřují, kdy se na nich mísí dohromady regionální, místní, ale i celostátní a mezinárodní tranzitní doprava, se odráží i do desítky míst s nejvyšším rizikem vzniku dopravní nehody. Pět z deseti míst se nachází v samotném Brně (dvě místa) nebo v okrese Brno-venkov (3 místa). Po dvou místech je pak v okresech Břeclav a Vyškov a jedno místo z desítky nejrizikovějších nehodových lokalit je v okrese Hodonín. Naopak v okresech Blansko a Znojmo se žádné z desítky nejrizikovějších nehodových míst nenachází.

V okrese BRNO-VENKOV je problematický nájezd na dálnici D1 u Bedřichovic s celkem 49 nehodami a 16 zraněnými osobami za posledních pět let. Hlavním důvodem těchto nehod je nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, což vedlo ke škodám ve výši přes 6 milionů Kč.

Taktéž v okrese BRNO-VENKOV se nachází další riziková lokalita, u Kuřimi na křižovatce silnice 43 a ulice Blanenská. Za sledované období zde bylo zaznamenáno 28 nehod s 20 zraněnými, nejčastější příčinou bylo nerespektování značky „Dej přednost v jízdě“. Pojišťovny zde vyplatily škody zhruba v hodnotě 5 milionů Kč.

V okrese VYŠKOV, úsek dálnice D1 u Rousínova, je místo s 23 nehodami, kde 12 osob bylo zraněno z důvodu nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Škody byly odhadnuty na více než 7 milionů Kč.

V samotném městě Vyškov, na křižovatce ulic Brněnská, Purkyňova a Cukrovarská, došlo během posledních pěti let k 15 nehodám. V 17 případech došlo ke zranění, když se řidič nevěnoval řízení. Zde byly škody vyčísleny hodnotou přes 2 miliony Kč.

V okrese BŘECLAV, v Mikulově, je problematická křižovatka silnice 52 (mezinárodní silnice spojující ČR s Rakouskem) s odbočkou na Březí a s ulicí Brněnská. Zde bylo zaznamenáno v pětiletém období 14 nehod s nejčastější příčinou nedání přednosti v jízdě. Tyto nehody vedly ke škodám v hodnotě přes 4,5 milionu Kč.

V BRNĚ-MĚSTĚ, konkrétně na křižovatce silnice 41 s ulicí Sokolova, bylo zaznamenáno 12 nehod. V 16 případech došlo ke zraněním, přičemž hlavní příčinou bylo nedání přednosti při odbočování vlevo. Škody byly vyčísleny na více než 3 miliony Kč.

V HODONÍNĚ, na úseku silnice I/54 u obce Žarošice, došlo k 10 nehodám, kde hlavní příčinou bylo opět nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Škody dosáhly téměř ¾ milionu Kč.

V BŘECLAVI, v Moravské Nové Vsi, je křižovatka silnice 55 s ulicí Na Koncích místem 8 nehod. Ve 14 případech zde došlo ke zranění a nejčastější příčinou bylo nerespektování značky „Stůj, dej přednost v jízdě“. Celkové škody byly ve výši přes 2 miliony Kč.

A opět v okrese BRNO-VENKOV, konkrétně v Modřicích u světelné křižovatky k Olympii, bylo zaznamenáno 22 nehod s 11 zraněnými. Řidiči často nedodržovali bezpečnou vzdálenost za vozidlem, což vedlo k škodám téměř 6 milionů Kč.

Na závěr, v BRNĚ-MĚSTĚ, u světelné křižovatky ulic Koliště a Cejl, se během uplynulých pěti let stalo 14 nehod s 12 zraněnými. Řidiči zde často nedávali přednost při odbočování vlevo, což způsobilo škody přes 2,5 milionu Kč.

Foto: Ingimage


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci