Umístění: Jižní Morava Doprava Dopravní omezení na průtahu Blanskem končí

Dopravní omezení na průtahu Blanskem končí

blansko prutah kruhacBlansko, 30. listopadu 2021 - Více než čtyři měsíce trvající dopravní omezení na hlavním průtahu Blanskem končí. Od úterý 30. listopadu je průjezdný nový kruhový objezd u Penny marketu. Okružní křižovatka, kvůli které byla od 12. července uzavřená hlavní dopravní tepna ve městě, je první částí stavby nového přemostění na Staré Blansko. Dělníci už dokončili práce na silnici, v následujících dvou týdnech ale budou dokončovat práce na chodnících v okolí kruhového objezdu. Místem je proto nutné projíždět se zvýšenou opatrností.

 

Novou okružní křižovatku se podařilo zprůjezdnit v úterý po 16. hodině, o den dřív oproti plánu. I přes to, že se v průběhu stavby objevily komplikace, s nimiž zhotovitel nepočítal.

„Komplikace vyvstaly při práci na přeložce inženýrských sítí zejména v souvislosti s uložením stávajícího vedení ve Svitavské ulici, vícepráce jsme prováděli také ve Fügnerově ulici. Dokončený je ale vlastní kruhový objezd včetně dopravního značení, nové opěrné zdi, přeloženy a nově napojeny jsou také veškeré inženýrské sítě,“ vyjmenovává Robert Škarecký, vedoucí projektu z Metrostav DIZ.

Hotová je přeložka vodovodu a kanalizace, nízkého i vysokého napětí, plynovodu a dalších sítí, v provozu už je také veřejné osvětlení na ulici Svitavská.

„Pracovat nyní budeme ještě na dokončení chodníků a obrub u napojení Fügnerovy ulice a také na terénních úpravách v okolí nové křižovatky, proto je zatím umožněný pouze obousměrný průjezd Svitavskou ulicí, tedy na hlavním tahu Blanskem a kruhový objezd lze používat pouze v režimu „Projíždíte stavbou“. Hotovo chceme mít do dvou týdnů,“ upřesnil Robert Škarecký.

I během dokončovacích prací bude ale umožněn průchod pro pěší po chodníku podél obchodního domu Lidl. V souvislosti s novou křižovatkou dojde také k rozšíření parkovacích ploch u tohoto obchodního domu a k novému napojení cyklostezky podél řeky Svitavy.

„Jsem moc rád, že se podařilo dodržet termín a průjezd křižovatkou už je možný. Výrazně to pomůže zklidnit dopravní situaci v centru Blanska a samotný průjezd městem. Tato stavba nebyla jednoduchá, je ale velice důležitá mimo jiné také v souvislosti s vlakovou výlukou, která začíná 12. prosince,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Stavební ruch dál pokračuje také v těsném sousedství zprovozněné křižovatky. Kruhový objezd je první etapou přelomové stavby za 265 milionů korun, která má nad železniční tratí spojit dvě oddělené části Blanska. Jedno z ramen nové okružní křižovatky se proto zprovozní až po napojení mostu.

„U mostu už bylo provedeno kompletní pilotové založení na straně Starého Blanska, v současné době už pracujeme na obou březích Svitavy na pilotovém založení a budování opěrné zdi. Mimo tuto stavbu pak probíhají také práce na výrobě ocelové části mostu,“ doplnil Robert Škarecký.

Příští rok ještě dělníky čeká stavba okružní křižovatky u napojení na Brněnskou ulici. A také samotné vysutí mostní konstrukce. Kompletně hotovo má být na konci října příštího roku.

Foto: Blansko.cz


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci