Umístění: Jižní Morava Doprava Dopravní stavby v kraji: včera, dnes a zítra

Dopravní stavby v kraji: včera, dnes a zítra

Doprava a správa silnic je jedna z významných kompetencí kraje. Je to také jeden z pilířů jeho ekonomické prosperity. Jihomoravský kraj vlastní veškeré silnice II. a III. třídy, které musí udržovat v dobrém...

stavba dálnice v JMK

 
technickém stavu. Téměř polovina je však ve stavu havarijním a nevyhovujícím. Podobné je to i se silnicemi I. třídy, které jsou ve vlastnictví státu.

Stavby není možné oddalovat

Z hlediska rozvoje je potřebné významným způsobem podpořit výstavbu rychlostních komunikací propojujících sever a jih kraje, včetně návaznosti na sousedící regiony. Dopravní situace na stávající „svitavské silnici“ je katastrofální a z tohoto hlediska přináší každý den oddálení výstavby rychlostní silnice R 43 Jihomoravskému kraji nenapravitelné škody. Totéž platí pro spojení města Brna s Mikulovem a Vídní, které čeká na prodloužení stávající silnice R 52 z Pohořelic a její napojení na budovanou rakouskou dálnici A 5.
Potřebnou dopravní stavbou, bez které si lze těžko představit další hospodářský rozvoj významného jihomoravského města Znojma a celého rozsáhlého znojemského okresu, je rovněž komplexní rekonstrukce silnice 1/53 Pohořelice – Znojmo. Ta by měla proběhnout v co nejkratším čase, ale i způsobem, který bude umožňovat její budoucí rozšíření na komunikaci rychlostní. Také není možné do nekonečna oddalovat a posuzovat varianty vedení trasy rychlostní komunikace tzv. „pomoravské dálnice“ R 55 Břeclav – Hodonín – Uherské Hradiště.
Z těchto důvodů je pro Jihomoravský kraj velmi nešťastné, že žádná z těchto potřebných dopravních staveb není zařazena mezi prioritní dopravní investice státu v roce 2009.

Bc. Zdeněk Pavlík
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Více staveb, více uzavírek

Zlepšení stavu silnic je prioritou i Evropské unie, a proto se od letošního roku na tento účel poskytuje poměrně hodně peněz. Současně s tím je k dispozici i více peněz na nové kanalizace a vodovody, jejichž stavbu je nutno v průtazích měst a obcí koordinovat.
Nepříjemným důsledkem této skutečnosti je fakt, že čím více se bude stavět a opravovat, tím více uzavírek a komplikací v dopravě nás čeká. Objížďky, jednosměrný provoz, omezená rychlost, hluk, prach a bláto nás budou provázet, nebo na některých místech už provázejí, ve větší míře až do roku 2015, kdy zdroj peněz z EU skončí. V letošním roce jde o jakýsi rozjezd, od roku příštího by měl nastat určitý setrvalý stav. Kdyby nedošlo k takové mimořádné časově omezené finanční injekci, trvalo by zlepšování stavu silnic příliš dlouho.
Přestože jsem použil o několik řádků výše slovo rozjezd, máme už rozestavěných 30 staveb, které nás budou stát celkem 1,2 miliardy korun. Navíc na silnicích I. třídy, které jsou ve vlastnictví státu, provádí další stavby Ředitelství silnic a dálnic – například Bučovice - průtah nebo nedávno zprůjezdněný Petrov - průtah.
Z našich staveb je zatím 21 podporováno z prostředků EU, v případě osmi staveb jde o opravy mostů v havarijním stavu z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, jedna stavba se týká odstranění následků povodní. Z těch největších akcí mohu jmenovat například silnici Rájec – Blansko III. (stavba za 120 milionů Kč), Rajhrad – Židlochovice (za 157 milionů Kč) a Hrušovany u Brna (obchvat za 102 milionů Kč). Kromě těchto silničních staveb jsme v letošním roce dokončili rovněž s podporou prostředků EU tři přestupní terminály Integrovaného dopravního systému, a to v Bučovicích, Nesovicích a Otnicích.

Ing. Jaroslav Pospíšil
člen Rady Jihomoravského kraje


Můj názor na rekonstrukci silnic R 52 a R 55

Nejdříve dohodnutý a potom odvolaný podpis mezivládní dohody s Rakouskem o dálničním spojení Brna s Vídní přes Mikulov způsobil komplikace a naše republika před rakouskou stranou nevypadá příliš důvěryhodně. Vítám proto dohodu vlády, že tuto smlouvu podepíše náš velvyslanec ve Vídni Jan Koukal. Chci zdůraznit, že za zmaření dohody Jihomoravský kraj nenese odpovědnost. Právě naopak, udělali jsme vše pro to, aby dohoda vznikla. Spolu se svým prvním náměstkem Milanem Venclíkem, náměstkem ministra dopravy Vojtěchem Kocourkem, primátorem statutárního města Brna Romanem Onderkou a jeho náměstkem Martinem Anderem jsem 19. září podepsal společné memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci propojení rychlostní silnice R 55 s Rakouskou republikou. Věřím, že odložený podpis by neměl způsobit větší zpoždění v přípravě stavby.
Špatná dopravní infrastruktura představuje největší problém jižní Moravy. Prioritou je R 52 z Brna do Vídně, neměli bychom ale zapomínat na ostatní, zcela nezbytná je například silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Znojmem a již zmiňovaná R 55.

Ing. Stanislav Juránek
hejtman JMK

Zbytečně si sami komplikujeme situaci


Zbytečně si sami komplikujeme situaci. Uvědomila jsem si to právě v průběhu září, kdy se mi na stůl v záplavě jiných materiálů dostaly dvě zprávy. Jedna (ta dobrá) měla jméno „Komparativní studie R 52 a R 55 – srovnání variant“, druhá (ta špatná) byla z monitoringu denního tisku. Mluvila o výsledcích studie, kterou zpracovávala Vysoká škola ekonomická v Praze a která hodnotila kraje a města podle několika desítek ukazatelů týkajících se sociálního i ekonomického rozvoje.
Začnu nejdřív tou špatnou zprávou. Podle studie máme sice v Jihomoravském kraji druhé největší HDP na hlavu v České republice či největší počet lékařů a vědců na tisíc obyvatel. Ve vytváření podmínek pro podnikatele však už Brno předstihla Ostrava a mezi kraji jsme až na osmém místě. Důvodem je podle autorů nedostatečný rozvoj našeho venkova. Smutné je, že ve vedení kraje známe velmi dobře i příčinu tohoto stavu – je jí chybějící dopravní spojení kraje s jeho sousedy na severu i jihu. Jako na smilování čekají na rychlostní silnici mezi Brnem a Svitavami obce na Boskovicku a Blanensku. Bez rychlostních silnic se na Znojemsku, Hodonínsku i Břeclavsku nenastartuje ekonomický rozvoj.
A s tím souvisí ta první – dobrá zpráva. Dlouho očekávaná komparativní studie vyhodnotila tři varianty silničního spojení Brna s Vídní z mnoha hledisek včetně vlivu na životní prostředí či ekonomické výhodnosti. V závěru zpráva konstatuje, že doporučuje k realizaci variantu přes Pohořelice a Mikulov, a to z následujících důvodů: má menší negativní dopady na životní prostředí, ekonomicky příznivější hodnocení, z dopravně inženýrského hlediska plní lépe dopravní funkci a je levnější. Proč to říkám? Dva roky sporů a tahanic způsobily, že víme to, co jsme věděli už tenkrát. Do Vídně budeme jezdit přes Mikulov. A mohli jsme tak jezdit o dva roky dříve, stačilo, aby aktivisté neházeli celému kraji klacky pod nohy.

 

ing. Arch. Anna Procházková
náměstkyně hejtmana JMK

Zajímavosti:

V Ivančicích otevřeli nový most
Po roční rekonstrukci byl 24. září otevřen most v Ivančicích. Rekonstrukce mostu vyřešila dlouhodobě nevyhovující parametry šířkového uspořádání z původní volné šířky vozovky
5,2 m na 7 m. Současně byl také zřízen jednostranný chodník pro pěší. Rekonstrukce byla spolufinancována Evropskou unií v rámci projektu „Zvýšení dopravní dostupnosti města Ivančice“. Stavební náklady přesáhly 17 mil. Kč.

(pk)


Do Rajhradu opatrně

Jedna z rozsáhlých rekonstrukcí silnic se bude odehrávat na silnici I/52 v úseku Brno – Rajhrad. Od října počítejte na této trase s dopravními omezeními, neboť se bude frézovat a pokládat nová vozovka, opravovat patnáct mostů a pět mimoúrovňových křižovatek či stavět protihluková stěna. Po zbrusu nové silnici se autem projedete už v září roku 2011.

(tof)

 


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci