Umístění: Jižní Morava Doprava Jihomoravský kraj vysoutěží nového železničního dopravce efektivněji

Jihomoravský kraj vysoutěží nového železničního dopravce efektivněji

Brno, 11. března 2021 – Jihomoravští radní schválili koncepci zajištění železniční dopravy po ukončení stávající smlouvy o veřejných službách, protože stávající smlouva mezi krajem a Českými dráhami je uzavřena pouze do prosince 2022. „Schválili jsme soutěžení do dvou samostatných nabídek, abychom zvýšili konkurenční prostředí mezi dopravci. V minulosti se přihlásily pouze ČD, protože nikdo jiný nedisponoval dostatečným počtem vlakových souprav. Takto se může zapojit více provozovatelů, kteří nabídnou výhodnější podmínky a kraj ušetří,“ shrnul hlavní výhody rozdělení nabídek Jiří Crha, radní Jihomoravského kraje pro oblast dopravy.

KOLEJE vlak

 

Radní se rozhodli rozdělit soutěž o železničního dopravce do dvou samostatných částí. Při první části se soutěží dopravce, který bude využívat soupravy vlaků, které nakoupil do svého vlastnictví Jihomoravský kraj. V druhé části se bude soutěžit dopravce, který obslouží železniční linky vlastními soupravami.

Právě úspora výdajů z rozpočtu byla hlavním argumentem, proč se radní přiklonili k této variantě. Pokud by se soutěžil celý kraj jako celek, tak by dopravce musel vlastnit, případně zajistit, všechny vlakové soupravy samostatně.

„Dopravců, kteří disponují vlastní železniční vozbou nutnou k provozování dopravy na linkách, kde kraj neposkytne nová železniční vozidla, je opravdu málo. Rozhodli jsme se proto využít nákup vlaků jako výhodu a umožnit tak příchod novým provozovatelům, kteří mohou nabídnout výhodnější podmínky,“ doplňuje radní Crha.

Plán kraje počítá s tím, že linky s krajskými vlaky zahájí provoz nejdříve v prosinci 2023. U nabídkového řízení, kterým se budou soutěžit výkony na ostatních železničních linkách, se počítá se zahájením provozu v prosinci 2025.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci