Umístění: Jižní Morava Doprava Kraj hledá zhotovitele šesti silničních staveb za čtvrt miliardy korun

Kraj hledá zhotovitele šesti silničních staveb za čtvrt miliardy korun

Brno, 15. února 2024 - Krajští radní odstartovali několik významných silničních staveb. Silničáři tak mohou začít vybírat zhotovitele pro rekonstrukci úseku na silnicích III/4133 a III/3967, jenž vede obcí Loděnice. Stavební práce začnou i v Tavíkovicích a oprav krytu čtyřpruhové směrově rozdělené trojkové silnice se dočká i Stará dálnice v Brně. Opravena bude také dvojková silnice v Hostěradicích a v plánu je i rekonstrukce silnic II/408 a III/40823 v intravilánu obce Vracovice a navazovat bude oprava silnice III/40825 u obce Milíčovice. Stavební práce začnou v letošním roce i na mostu v Lelekovicích. Ve všech případech by se zhotovitel měl začít soutěžit ještě během února.

silnice ulice delnik

 

„Posunuli jsme stavby za skoro čtvrtmiliardu do další fáze. Je to celkem pět silnic a jeden most, většinu stihneme dokončit ještě letos,“ řekl dnes hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

„Nejvyšší investice v rámci těchto staveb, téměř 76 milionů korun bez DPH, půjde do rekonstrukce mostního objektu č. 37917-1 v Lelekovicích. Stávající most bude téměř kompletně odstraněn, nový je navržen jako spřažená rámová konstrukce. V rámci akce počítáme s výstavbou opěrných zdí, rekonstrukcí silnice III/37917 a chodníků, přeložkou inženýrských sítí v úseku začínajícím před vjezdem do obce Lelekovice a končícím u sjezdu místní komunikace k vlakové zastávce Česká,“ uvedl hejtmanův náměstek Jiří Crha, s tím, že po dobu výstavby budou pěší využívat k přechodu přes železniční trať provizorní lávku. Rekonstrukce mostu by měla začít v úvodu června, plný provoz by tu měl být spuštěn na podzim příštího roku.

„Druhá větší investice půjde do Tavíkovic, celkem jde o částku 69,6 milionu korun, z čehož asi 12 milionů půjde z obecní kasy, ostatní má v plánu SÚS JMK hradit z finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtu Jihomoravského kraje,“ dodal Crha.

Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice III/3983 v délce 0,712 km a rekonstrukce trojkové komunikace 39914 v délce 0,663 km v obci Tavíkovice. Součástí celé akce bude i výstavba nové okružní křižovatky a autobusového terminálu pro linky IDS JMK. V obci bude také dotčena silnice II/399, kde se vybudují nové chodníky. Stavba bude vyžadovat přeložení stávajících inženýrských sítí, zároveň se na silnici III/39914 vybuduje opěrná a zárubní zeď, která naskytne prostor pro sadové úpravy. „V tomto případě se jedná o společnou veřejnou zakázku SÚS JMK a obce Tavíkovice. Odhaduji, že stavbu bychom zahájili v květnu tohoto roku a podle projektu by stavební práce měly trvat asi 18 měsíců,“ doplnil Crha.

Další akcí je oprava krytu čtyřpruhové směrově rozdělené silnice III/3844 Stará dálnice v úseku od upravené křižovatky se silnicí III/3842 po MK Štouračova. Součástí stavby je výměna, případně doplnění svodidel, sloupků, úprava krajnic, včetně vodorovného a svislého značení. Délka opravovaného úseku je 1,5 km. V rámci realizace stavby budou obnoveny krytové vrstvy vozovky s lokální sanací po frézování. Součástí stavby bude oprava nefunkčního odvodnění a úprava nezpevněných krajnic. „I u této akce chceme zahájit zadávací řízení v tomto měsíci, odhadovaná cena realizace je 29,65 milionu korun bez DPH s tím, že zdrojově půjdou finance ze SFDI a rozpočtu Jihomoravského kraje,“ vysvětlil Crha a dodal, že stavební práce tu začnou v květnu a stavba by mohla být hotová na konci listopadu tohoto roku.

Čtvrtý zhotovitel se bude hledat na rekonstrukci úseku silnice III/4133 v průtahu obcí Loděnice v délce 0,697 km. „Nechali jsme zde provést diagnostiku a na základě tohoto výsledku je zde navržena kompletní výměna konstrukce vozovky a sanace podloží. Rekonstrukcí dojde k rozšíření komunikace do míst stávajících příkopů. Předpokládaná cena této realizace je více než 26,4 milionu korun, hotová by měla být na konci listopadu tohoto roku,“ popsal Crha.

Předposlední, právě schválenou zakázkou, je rekonstrukce silnice II/397 Hostěradice v délce 2,194 km, konkrétně v úseku mezi křižovatkami se silnicí III/3971 a silnicí I/53. Rekonstrukce bude provedena technologií zesílení konstrukce včetně sanací krajů vozovky, dále budou provedeny sjezdy, dopravní značení, úprava objízdné trasy, pročištění příkopů a další související práce. „Jedná se o další úsek opravy silnice II/397, který jsme zahajovali v roce 2023. U této zakázky je dle projektu finanční předpoklad cca 27,554 milionu korun bez DPH. Rekonstrukce tohoto úseku potrvá šest měsíců, a i tato stavba bude dokončena do konce roku 2024,“ doplnil Crha.

Zhotovitel se bude hledat i pro rekonstrukci silnic II/408 a III/40823 v intravilánu obce Vracovice (stavba 1) a silnice III/40825 u obce Milíčovice (stavba 2). Jde především o úpravu parametrů silnic, délka rekonstruovaného úseku na silnici II/408 je 350 m, na silnici III/40823 95 m a na silnici III/40825 200 m. „V rámci stavby dojde dále k úpravě sjezdů, chodníků, dešťové kanalizace a k přeložkám inženýrských sítí. Investice do této akce se zatím odhaduje na 15,25 milionu bez DPH, zdrojem financí budou prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu Jihomoravského kraje a z rozpočtu obce Vracovice,“ uzavřel Crha s tím, že i tato stavba bude dokončena na konci tohoto roku.

Krajští radní také schválili další tři stavby celkem za 80 milionů korun, s jejichž realizací se začne nejpozději do dvou let. Jedná se o most přes D2 na trojkové silnici Otmarov – Rajhradice, most na dvojkové silnici přes Dyji za Novými Mlýny a opravu silnice III/4243 Přejezd ČD – Tvrdonice, SO 102 III/4243 Tvrdonice průtah.

Zdroj: JMK, foto: Ingimage


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci