Umístění: Jižní Morava Doprava Kraj opraví silnice poškození po tornádu i silnici v Moravské Nové Vsi

Kraj opraví silnice poškození po tornádu i silnici v Moravské Nové Vsi

Brno, 15. února 2024 - Téměř po třech letech dojde i na opravu silniční infrastruktury v obcích postižených tornádem v roce 2021. Ministerstvo pro místní rozvoj vytvořilo již několik dotačních programů na podporu obcí na jižní Moravě, které byly poškozeny přírodním živlem, nyní jsou k dispozici další finance, a to na opravu silnic. Celkové škody byly po katastrofě vyčísleny na patnáct miliard korun. Živel zabil šest lidí a další dvě stovky zranil. Poničeno bylo zhruba 1200 domů, zbouraných jich pak bylo asi 200.

silnice tornado

 

„Lidé v této lokalitě se z katastrofy vzpamatovávají dodnes. Kromě domů, škol a obchodů byly poškozeny silnice, chodníky či kanalizace. Zejména komunikace byly poničeny od těžké techniky, nákladních aut a nakladačů. Nyní máme k dispozici finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj, z podprogramu Obnovy obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021. Díky tomu můžeme opravit silnice v intravilánech obcí Moravská Nová Ves, Hrušky a Mikulčice, v celkové délce 2,636 km. Podle projektu přijde tato část na 27,112 milionu korun bez DPH, předpokládám, že po vysoutěžení bude částka ještě nižší,“ uvedl Jiří Crha, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy.

Předmětem zakázky je oprava silnic II/424, III/4242, III/05530 a III/05531. Tato akce bude zadána jako jedna veřejná zakázka jednomu dodavateli z důvodu návaznosti jednotlivých úseků a nutnosti koordinace všech úseků stavebně a také s ohledem na omezení dopravy (uzavírky) a stanovení objízdných tras.

„Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje začne tuto zakázku soutěžit ještě v únoru, se stavbou by se mohlo začít v květnu a na konci září by mohly být silnice v plném provozu,“ doplnil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Krajští radní dnes odsouhlasili ještě další investiční záměr v této lokalitě. Jedná se o realizaci stavby, která řeší rekonstrukci silnice II/424 v průtahu obcí Moravská Nová Ves v délce úseku 1,097 km. Rekonstrukce bude provedena odfrézováním stávajících asfaltových souvrství, následně budou provedeny potřebné lokální sanace konstrukce vozovky, položen asfaltový beton pro ložnou vrstvu, spojovací postřik a další vrstva asfaltového betonu, tentokrát pro obrusnou vrstvu. Odvodnění komunikace bude provedeno do nových dešťových vpustí. Stávající svislé dopravní značení bude nahrazeno novým a dojde k obnově vodorovného dopravního značení.

„Podle projektu se celkové náklady na realizaci pohybují kolem 24 milionů korun. I v tomto případě bychom chtěli na financování stavby získat dotaci z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj. Maximální podpora, která může být poskytnuta kraji, je 60 % způsobilých výdajů akce, což je u této konkrétní stavby více než 14,4 milionu korun. Pokud bychom finance získali, jsme připraveni akci realizovat ještě letos,“ uzavřel Crha.

Zdroj: JMK, foto: Ingimage


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci