Umístění: Jižní Morava Doprava Na rekonstrukce krajských silnic míří přes 300 milionů Kč

Na rekonstrukce krajských silnic míří přes 300 milionů Kč

Brno, 11. ledna 2024 - Silnici II. třídy mezi Neslovicemi a Hlínou, silnici III. třídy mezi Těšanami a Otnicemi nebo mosty v Tišnově a Rajhradě čeká v letošním roce rekonstrukce. Tyto a pět dalších investičních záměrů za 307 milionů korun schválili radní Jihomoravského kraje. Rekonstrukce budou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu kraje.

asfalteri rekonstrukce silnice

 

Nosná konstrukce historického klenbového Pitrova mostu v Rajhradě je ve špatném stavu. Rekonstrukce je odhadována na 34,7 milionů korun. Na opravě se bude podílet město Rajhrad (12,7 milionu Kč) společně s jihomoravskou Správou a údržbou silnic (22 milionů Kč).

„Historický most vybavíme novým příslušenstvím a železobetonovou deskou zesilující nosnou konstrukci. Most pak takzvaně přemostíme, postavíme nad ním novou a širší vozovku. To zajistí lidem mnohem komfortnější dopravu. Souběžnou ocelovou lávku nahradí nová s předpjatou konstrukcí,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha.

Radní dali zelenou i těmto investičním záměrům, na jejichž realizaci začne pracovat Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje:

III/4994 Veselí nad Moravou, Kozojídky průtahy: oprava komunikace III/4994 se týká 2 úseků – v intravilánech města Veselí nad Moravou a obce Kozojídky o celkové délce 2,06 km. Z toho ve Veselí nad Moravou v délce 1,26 km a v Kozojídkách v délce 0,8 km. Předpokládané náklady jsou 23,7 milionu Kč.

III/3844 Brno, Stará dálnice – úsek 2: záměr řeší obnovu krytu čtyřpruhové směrově rozdělené silnice III/3844 Stará dálnice v úseku od upravené křižovatky se silnicí III/3842 po MK Štouračova (v Bystrci). Součástí stavby je kromě obnovy krytových vrstev vozovky i výměna (doplnění) svodidel, sloupků, úprava krajnic, vodorovného i svislého dopravního značení, oprava nefunkčního odvodnění a úprava nezpevněných krajnic. Délka opravovaného úseku je 1,5 km. Předpokládané náklady jsou 35,9 milionu Kč.

III/39512 Hlína – Prštice: oprava úseku silnice III/39512 mezi obcemi Hlína a Prštice v celkové délce 3,965 km. Budou provedeny lokální vysprávky a vyrovnání profilu živičnou vrstvou. Předpokládané náklady jsou 25 milionu Kč.

II/395 Neslovice – Hlína: obnova krytových vrstev vozovky silnice II/395 mezi obcemi Neslovice a Hlína v celkové délce 3,9 km. Předpokládané náklady jsou 50,6 milionu Kč.

III/4166 Těšany – Otnice: investiční záměr řeší obnovu krytových vrstev vozovky silnice III/4166 na dvou úsecích mezi obcemi Těšany a Otnice v celkové délce 3,51 km. Předpokládané náklady jsou 40,3 milionu Kč.

III/43313 Chvalkovice na Hané – Dřevnovice: investiční záměr řeší obnovu krytových vrstev vozovky silnice III/43313 (na základě výsledků diagnostiky) v celkové délce 1,7 km. Začátek úseku je v km 1,58 silničního staničení na konci obce Chvalkovice na Hané a konec ve staničení 3,28 na hranicích Jihomoravského kraje. V rámci stavby dojde i k úpravě nezpevněné krajnice, příkopů a ke zřízení vodorovného dopravního značení plastem. Předpokládané náklady jsou 15,2 milionu Kč.

III/4199 Otnice – Milešovice: obnova krytových vrstev vozovky silnice III/4199 mezi obcemi Otnice a Milešovice v celkové délce 2,398 km. Bude provedena sanace okrajů, recyklace za studena, nanesen infiltrační postřik, položeny a spojovacím postřikem spojeny vrstvy asfaltových směsí. Předpokládané náklady jsou 30,5 milionu Kč.

II/379 Tišnov, most 379-005: investiční záměr řeší rekonstrukci mostu ev.č. 379-005 včetně krátkého úseku komunikace II/379 před a za mostem. Délka úpravy komunikace je 0,095 km. Stávající svršek mostu, úložné prahy pilířů/opěr a části závěrných zdí budou zdemolovány a nahrazeny novými. Současně budou přeloženy všechny inženýrské sítě na novou lávku. Součástí stavby bude také oprava objízdné trasy délky 0,434 km, vybudování a následná likvidace provizorní lávky pro pěší, obnovení odláždění koryta řeky. Předpokládané náklady jsou 51,6 milionu Kč.

Zdroj: JMK, foto: Ingimage


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci