Umístění: Jižní Morava Doprava Největší oblibě u pěších a cykloturistů se v roce 2021 těšila Cyklostezka Mutěnka

Největší oblibě u pěších a cykloturistů se v roce 2021 těšila Cyklostezka Mutěnka

Brno, 27. prosince 2021 – Podle údajů ze sčítání cyklistů a pěších, které každoročně provádí Jihomoravský kraj na osmi vybraných cyklotrasách, projelo a prošlo od poloviny května do října 2021 nejvíce turistů (71 tis.) po Cyklostezce Mutěnka u Dubňan. Tato rekreační stezka byla vybudovaná v roce 2012 na místě bývalé železnice Kyjov – Mutěnice. Na druhém místě skončila s odstupem trasa podél Baťova kanálu ve Strážnici (48 tis.) a konečně třetí se umístila stezka spojující obec Svatobořice-Mistřín (47 tis.).

rodina kolo cyklostezka

Jihomoravský kraj v rámci svého projektu „Podpora budování bezpečné infrastruktury pro cyklisty a její propagace v rámci přeshraniční spolupráce JMK a TTSK“, který bude spolufinancován z prostředků Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, realizuje od května 2021 měření návštěvnosti na 7 cyklistických trasách a stezkách v česko-slovenském příhraničí. Další lokalita měření návštěvnosti leží mimo tento region u Nového Přerova a je zde realizováno dlouhodobé měření, které umožňuje srovnání návštěvnosti v jednotlivých letech.

Data z měření návštěvnosti jasně ukazují, že hlavní cykloturistická sezóna v Jihomoravském kraji trvá od května do září, přičemž nejvyšší návštěvnost je tradičně registrována o prázdninách, kdy na jižní Moravu přijíždí desetitisíce cykloturistů z jiných krajů ČR i ze zahraničí. „Nejvyšší návštěvnost ve sledovaných měsících roku 2021 byla zaznamenána na Cyklostezce Mutěnka, přičemž jednoznačně vede červenec s návštěvností téměř 20 tis. Naopak pokles návštěvnosti v červenci bylo možné pozorovat na přeshraniční lávce přes řeku Moravu u Mikulčic. Tento pokles lze vysvětlit poklesem mezistátní turistiky v důsledku pandemie covid,“ komentuje data Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

K měření návštěvnosti v česko-slovenském pomezí byly vybrány především rekreační stezky, což potvrzuje i rozložení návštěvnosti během dnů v týdnu. Na rekreačních stezkách dominuje návštěvnost o víkendech, kdy po nich projede a projde více než 40 % všech návštěvníků. „Z naměřených dat lze vyčíst, že lidé využívají některé cyklostezky nejen pro rekreaci a výlety, ale také pro cesty do práce. Prozrazují to hodinové intenzity provozu ve všedních dnech,“ upřesňuje Zámečník.

Ke sčítání cyklistů a pěších Jihomoravský kraj již více než 11 let využívá automatické sčítače značky Eco-counter, které v ČR dodává Partnerství, o.p.s. Tyto sčítače registrují cyklisty a pěší na základě rozdílnosti teploty lidského těla a okolního prostředí. Automatické sčítače nepořizují žádný fotografický nebo video záznam, čidlo zaznamenává jen tepelný impulz při průchodu či průjezdu člověka kolem sčítače. Tento typ zařízení byl zvolen i s ohledem na maximální diskrétnost turistů při pohybu po cyklostezkách. „Jihomoravský kraj každoročně vyhlašuje dotační tituly v oblasti rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky. Výsledky měření návštěvnosti nám ukazují na efektivitu vynakládaných prostředků a pomáhají při dalším plánování investic do budování a údržby cyklostezek,“ dodává náměstek Zámečník.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript