Umístění: Jižní Morava Doprava Nový most za čtvrt miliardy nad železnicí propojí Staré Blansko s centrem města

Nový most za čtvrt miliardy nad železnicí propojí Staré Blansko s centrem města

Blansko, 21. listopadu 2020 – Nový most přes železniční trať, která odděluje dvě části Blanska, dostal zelenou. Projekt schválila Centrální komise Ministerstva dopravy České republiky, která přemostění nad koridorem mezi Brnem a Českou Třebovou doporučila Státnímu fondu dopravní infrastruktury k realizaci. Práce na přemostění na Staré Blansko, jehož stavba by měla přijít na zhruba 250 milionů korun, by tak mohly začít už v polovině roku 2021. Přípravné práce začnou už v lednu. Na jaře roku 2022 začnou práce také na novém podchodu pod tratí v místě železniční zastávky Blansko-město.

blansko premosteni

 

Projekt nyní musí schválit ještě výkonný výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který bude stavbu přemostění z velké části financovat. Částečně se ale na nákladech bude podílet i město a kraj. Právě aktuální verze rozpočtu SFDI už ale se stavbou mostu na rok 2021 podle dostupných informací počítá.

„Mám obrovskou radost, že komise projekt přemostění doporučila. Byli jsme s ní v úterý ve spojení on-line, zpráva o jejím rozhodování pro nás totiž byla opravdu zásadní. Pokud by centrální komise projekt neschválila, padla by šance, že realizaci přemostění bude možné zahájit v roce 2021. Tím by ale padl celý projekt, protože jeho stavbu potřebujeme načasovat právě na rok 2021 a 2022, kdy dojde k úplnému přerušení železniční přepravy na trati mezi Brnem a Českou Třebovou,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha. „Schválení projektu centrální komisí je zásadní krok pro to, aby SFDI na stavbu vyčlenil potřebné finance,“ dodal.

Stavba stopadesátimetrového mostu, jehož součástí bude i lávka pro pěší, má dopravně propojit centrální část města se Starým Blanskem. Ty rozděluje frekventovaná železniční trať, ve špičce jsou ale závory zavřené až 40 minut z hodiny, což způsobuje kolaps dopravy. Potíže s překonáním trati mají také záchranáři či hasiči.

V rámci přípravy projektu bylo zahájeno stavební řízení, město už má také podepsané kupní smlouvy se všemi majiteli pozemků, které jsou pro stavbu budoucího přemostění potřebné.

„Počítáme s tím, že v příštím roce se budou zakládat piloty pro nosné pilíře mostu samotného přemostění, v souvislosti s novým přemostěním vznikne na podzim příštího roku také nová okružní křižovatka u ulice Fügnerova. V roce 2022 přibude okružní křižovatka na ulici Brněnská, dokončí se vlastní mostní konstrukce, vybudováno bude také velké parkoviště na Starém Blansku se 34 parkovacími místy a jedno parkoviště pro 5 nákladních vozidel,“ popisuje vedoucí oddělení investic odboru správy a rozvoje města Marek Štefan.

S přemostěním souvisí také stavba nového podchodu v místě současné železniční zastávky, jehož podobu má nyní nově město k dispozici.

Stávající podchod se odstraní a vznikne nový čtyři metry široký podchod pod tratí se světlou výškou 2,5 metru. Vstup do podchodu zajistí široká schodiště, součástí podchodu jsou ale také velké výtahy o nosnosti až 1000 kilogramů na každé straně určené pro přepravu osob i kol či kočárků atp. Díky nim bylo možné upustit od nájezdových ramp, které nebyly v rámci území s ohledem na blízkost řeky umístitelné, ani vhodné.

„Zrušeno bude stávající úrovňové křížení trati, dojde také k demolici budovy čekárny Českých drah. Díky tomu časem vznikne na obou stranách trati prostor pro parkoviště s kapacitou 28 automobilů na každé straně. Chybět ale nebudou ani zastřešené prostory pro cestující, na straně od města kryté stání na kola, na straně od Starého Blanska pak menší prostor, který může sloužit jako čekárna či menší komerční prostor,“ popisuje Marek Štefan.

V souvislosti s novým podchodem dojde také k úpravě místních komunikací a napojení Komenského a Rožmitálovy ulice, stávající křižovatky zaniknou, přes trať už motoristé nepřejedou. Oblouky nové komunikace ve směru na Sportovní ostrov a k sídlu Technických služeb Blansko se ale rozšíří tak, aby byla průjezdná pro nákladní automobily i s návěsem. Součástí úprav bude také nová zastávka MHD na Komenského ulici.

Nový podchod přijde zhruba na 110 milionů korun. Náklady ovlivnilo například umístění podchodu do betonové vany, která má zabránit průsakům spodní vody, nebo nutnost překládky téměř všech inženýrských sítí tak, aby byl nový podchod dostatečně široký.

„Jsem rád, že investorem nového podchodu bude Správa železnic. V uplynulém půlroce jsem kvůli zabezpečení financování stavby podchodu absolvoval nespočet schůzek jak s vedením kraje, tak na ministerstvu dopravy nebo Správě železnic. Nakonec financování projektu zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Město pak zřejmě uvolní část peněz na vybudování zpevněných ploch v okolí podchodu,“ dodává starosta Jiří Crha.

Zdroj: blansko.cz 


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci