Umístění: Jižní Morava Doprava Průtah silnice II/385 v obci Hradčany dokončen

Průtah silnice II/385 v obci Hradčany dokončen

Hradčany, 24. října 2014 - V úterý 21. října byl za účasti představitelů Jihomoravského kraje obnoven silniční provoz na nově rekonstruovaném průtahu silnice II/385 v obci Hradčany. K tomuto dni bylo tedy možné zrušit objížďku přes Malhostovice a Drásov, která komplikovala dopravu mezi Čebínem a Tišnovem po dobu více jak 6 měsíců.

hradcany prutah otevren

 

Původní dlážděná vozovka v Hradčanech na silnici II/385 byla po řadu let předmětem kritiky motoristů, veřejnosti i médií.  V průjezdním úseku silnice nebyly žádné chodníky či odstavná stání a intenzívní doprava (více jak 15 000 voz. /den) vlivem deformací vozovky ohrožovala bezpečnost silničního provozu a chodců.

Projektová příprava stavby jednoznačně stanovila, že rekonstrukci silnice musí předcházet výstavba nové kanalizace, a to jak splaškové tak i dešťové. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko získal po několika letech potřebnou dotaci na stavbu ČOV a splaškové kanalizace v celé obci v roce 2013 a zahájil stavební práce na úsecích splaškové kanalizace mimo hlavní silniční tah.  

Pro rok 2014 bylo dohodnuto, že s ohledem na stísněné poměry v zástavbě podél hlavní silnice, budou práce spojené s výstavbou splaškové kanalizace koordinovány s rekonstrukcí silnice, která zahrnuje vedle přeložek inženýrských sítí i stavbu nové dešťové kanalizace, kompletní výměnu původní vozovky, nové chodníky, autobusové zálivy, odstavná stání a rekonstrukci mostu přes potok Lubě.

Uzavírka průjezdního úseku sil. II/385 byla stanovena od 1. dubna 2014 a veškerý silniční provoz mezi Tišnovem a Čebínem byl nasměrován přes obce Malhostovice a Drásov s vědomím, že kritický stav vyvolá zejména stísněná křižovatka v centru obce Drásov. V průběhu vedení objížďky bylo nutné přistoupit k celé řadě dopravních opatření, která alespoň částečně zmírnila negativní dopady. Ve spolupráci s představiteli obcí, policií a silničním úřadem byly operativně řešeny změny v dopravním značení, instalovány semafory pro zajištění bezpečnosti chodců.

Zdroj a foto: JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci