Umístění: Jižní Morava Doprava Rekonstrukce silnice II/429 Bohdalice – Nesovice je u konce

Rekonstrukce silnice II/429 Bohdalice – Nesovice je u konce

Nesovice, 20. prosince 2023 - Rekonstrukce silnice II/429 v úseku od křižovatky s II/431 v obci Bohdalice po křižovatku s I/50 v obci Nesovice dnešním dnem končí a komunikace je plně zprovozněna. V rámci této stavby, která byla rozdělena do čtyř etap, byly opraveny intravilánové i extravilánové úseky. Investorem této stavby byla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přičemž 1. a 4. etapu realizovala společnost EUROVIA CS, a.s., 2. a 3. etapu pak společnost STRABAG, a.s.

rekonstrukce silnice nesovice foto sus jmk

 

„V tomto předvánočním čase je to jednoznačně dobrá zpráva. Místní lidé tak mají komfortnější dopravní dostupnost do okolních obcí a zlepšilo se také silniční spojení města Vyškov se silnicí I/50. Předmětný úsek komunikace je součástí Prioritní regionální silniční sítě, která je složena z vybraných úseků stávajících silnic II. a III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. Díky tomu byla také realizace rekonstruovaných úseků o celkové délce 8,499 km podpořena evropskou dotací,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha.

1. etapa - Zahrnovala rekonstrukci silnice II/429 od křižovatky s II/431 v obci Bohdalice po konec obce Kozlany, a to v konečné délce úprav 1,6 km. V rámci rekonstrukce proběhla výměna asfaltového krytu mezi stávajícími obrubami s případným provedením sanací dle diagnostického průzkumu. Dále rozšíření vozovky na kategorii S7,5 s krajnicemi a úpravou příkopů a hran tělesa. Byla vystavěna nová opěrná zeď ve svahu před obcí Bohdalice. Realizovala se také rekonstrukce autobusových zastávek, včetně osvětlení a přeložky inženýrských sítí. V obci Kozlany byl nahrazen původní most ev. č. 429-002, který byl v havarijním stavu, mostem novým. „První etapu jsme zahajovali v květnu 2022 a dokončili ji o sedm měsíců později. Celkové náklady na tuto stavbu přišly na 37,346 mil. Kč bez DPH,“ doplnil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

2. a 3. etapa – Rekonstrukce silnice II/429 probíhala v úseku od konce obce Kozlany po osadu Rošťoutky v délce cca 2,8 km a v úseku od osady Rošťoutky po křižovatku s III/4292 před obcí Milonice v délce cca 2,1 km. V rámci rekonstrukce došlo k výměně asfaltového krytu, případně celé konstrukce vozovky dle diagnostického průzkumu. Dále k rozšíření vozovky na kategorii S7,5 s krajnicemi a úpravou příkopů a hran tělesa, rekonstrukci autobusových zastávek, přeložkám inženýrských sítí, sanaci svahů, výstavbě opěrných zídek a opravě stávajících propustků. „Náklady na realizaci těchto dvou etap se vyšplhaly na 93,130 mil. Kč bez DPH, s tím, že rekonstrukce začala v červnu tohoto roku a končilo se před pár dny,“ popsal Hanák.

4. etapa – Obsahovala rekonstrukci silnice II/429 v úseku od křižovatky s III/4292 před obcí Milonice po křižovatku s I/50 v obci Nesovice v délce cca 2 km. V rámci těchto prací proběhla výměna asfaltového krytu, případně celé konstrukce vozovky dle diagnostického průzkumu. Dále došlo na rozšíření vozovky na kategorii S7,5 s krajnicemi a úpravou příkopů a hran tělesa. Rekonstrukce stávajících autobusových zastávek, úprava a nasvětlení přechodů pro chodce, přeložky inženýrských sítí. V obci Milonice byla vystavěna nová železobetonová opěrná zeď v délce 178 m. V obci Nesovice byl nahrazen původní most ev. č. 429-004 v havarijním stavu mostem novým.

„V rámci této etapy byly náklady vyčísleny na 39,029 mil. Kč bez DPH, přičemž stavba trvala sedm měsíců a hotová byla v květnu tohoto roku,“ uzavřel Hanák s tím, že realizace celého projektu přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu v celé lokalitě a také bude zajištěna lepší dopravní obslužnost obcí Bohdalice, Kozlany, Milonice a Nesovice.

Zdroj: JMK, foto SÚS JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci