Umístění: Jižní Morava Doprava Silnice z Adamova na Bílovice je v havarijním stavu, musí být uzavřena

Silnice z Adamova na Bílovice je v havarijním stavu, musí být uzavřena

Brno, 8. března 2022 - Správa železnic od minulého roku realizuje stavbu „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“, veškerá železniční doprava je tak zcela vyloučena a je zajištěna náhradní autobusovou přepravou z Brna od železniční stanice Brno Lesná po železniční stanici Adamov. Veškerá doprava včetně staveništní, tedy těžké techniky, se tak pohybuje po silnici II/374.

silnice uzavrena

 

Silnice je momentálně značně využívaná, a to jak náhradní autobusovou dopravou při výluce trati s četností 12 autobusů/hodinu, tak velmi výrazně i pro provoz stavby, kdy staveništní doprava je vyšší, než se předpokládalo.

Po třech měsících této vlakové výluky tak došlo k velmi výraznému zhoršení technického stavu vozovky. Přepravní vytíženost zvyšuje otřesy a vibrace, které působí na silniční těleso, opěrné stěny podél koryta řeky a na výrazně zvětralou skálu.

„V rámci pochůzkové kontroly jsme zjistili, že současný stav komunikace je výrazně horší, tedy i nebezpečnější, než tomu bylo v úvodu října loňského roku. Na vozovce jsme identifikovali síťové trhliny, velké poklesy krajnice směrem k řece, které doprovázejí podélné trhliny. Navíc řeka Svitava eroduje břehy, které přímo navazují na komunikaci. Výsledkem odborného posudku je doporučení o okamžitém uzavření tohoto úseku,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák, který dále dodal, že bude ještě nutný inženýrsko-geologický průzkum silnice, včetně přilehlých skalních svahů, na který naváže projekt sanace.

Z výše uvedených důvodů proto dojde od 12. března 2022 ke změně v organizaci náhradní dopravy. „Pro komfortní zajištění dopravy mezi Adamovem a Brnem bude zřízena nová linka xS2D, která vyjede ze zastávky Adamov, žel. st. a zastaví na zastávce Adamov, žel. zast. Dále pojede bez zastavení přes Křtiny a Ochoz u Brna na zastávku Brno, Dělnický dům s možností přestupu směr Slatina a bude ukončena na Hlavním nádraží,“ doplnil ředitel společnosti KORDIS JMK Jiří Horský.

Zdroj: JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci