Umístění: Jižní Morava Ekonomika Brno spolupracuje na zpřírodnění potoka na Svitavsku, chce tím pomoci vodnímu zdroji Březová

Brno spolupracuje na zpřírodnění potoka na Svitavsku, chce tím pomoci vodnímu zdroji Březová

Brno, 14. prosince 2021 – Plánovaná revitalizace koryta Banínského potoka na Svitavsku v Pardubickém kraji má bezprostřední dopady i pro město Brno. Potok se totiž nachází nedaleko prameniště Březová, které zásobuje Brno pitnou vodou. Banínský potok je drobný vodní tok ve správě Povodí Moravy, jehož koryto je kolem obce Banín vybetonováno, to by se ale během dvou let mělo změnit.

voda vodni tok

 

Pozemky v části upraveného koryta jsou ve vlastnictví města Brna, které bude spolupracovat s Institutem environmentálních výzkumů a aplikací z Pardubického kraje. Okolní obce si od zpřírodnění koryta vodního toku slibují vytvoření rekreační oblasti pro své obyvatele, Brno zase zlepšení zasakování vody, která nyní z oblasti rychlé odtéká betonovým korytem pryč.

Pod Banínem na Svitavsku se nachází jedna z největších zásobáren pitné vody ve střední Evropě. Vodu z okolí zde stahují vodovody, které zásobují pitnou vodou i část Brna, i proto historicky patří pozemky kolem koryta Banínského potoka městu Brnu.

„Chceme spolupracovat na zpřírodnění koryta místního potoku v délce 700 metrů. Samotné realizaci bude ale předcházet hydrogeologický průzkum, díky kterému zjistíme, jaká je schopnost okolní půdy zasakovat vodu a zároveň zda zpřírodnění toku nemůže vést ke kontaminaci vody v prameništi. Tyto průzkumy budou probíhat v první polovině roku 2022. Je v zájmu Brna, aby kolem březovského prameniště byly vhodné podmínky pro zadržování vody v krajině, proto chceme potoku vrátit jeho přírodní stav. Nově by měl potok meandrovat po okolních loukách a kolem něj přibydou také stromy,” uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík (KDU-ČSL).

Revitalizace potoku může být realizována díky podpoře z Norských fondů, kterou získal Institut environmentálních výzkumů a aplikací.

„Podařilo se nám získat dotaci ve výši zhruba 25 milionů korun, které musíme rozdělit do různých adaptačních opatření v rámci Pardubického kraje. Počítáme s tím, že jednotky milionů korun poputují na revitalizaci Baníského potoku. Je pro nás ale důležitá spolupráce s městem Brnem, jelikož je vlastníkem pozemků kolem potoka. Současné koryto plánujeme prodloužit zhruba o polovinu,” uvedl senátor a předseda správní rady Institutu environmentálních výzkumů a aplikací Petr Šilar.

Pokud vše půjde podle plánu, bude se v roce 2022 realizovat hydrogeologický průzkum lokality, projektová dokumentace a proběhnout by měla i soutěž na zhotovitele celého díla. Stavba by měla být dokončena na jaře roku 2024.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci