Umístění: Jižní Morava Ekonomika EG.D letos investuje přes sedm miliard korun do inovací distribuční sítě

EG.D letos investuje přes sedm miliard korun do inovací distribuční sítě

Brno, 19. března 2022 - Nároky na distribuční síť se každým rokem zvyšují. Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, se musí vypořádat s rekordním počtem žádostí o připojení obnovitelných zdrojů i s rozvojem elektromobility. Aby zajistila bezpečnou a spolehlivou dodávku energií svým zákazníkům, musí každoročně investovat do obnovy a inovací své distribuční sítě. Letos plánuje prostředky oproti loňskému roku ještě navýšit a vynaloží přes sedm miliard korun. Vzniknou nové rozvodny, v síti se bude objevovat čím dál tím více chytrých technologií a venkovní vedení se bude přesouvat pod zem.

egd foto elektrarna

 

„Každoročně investujeme do sítě více než pět miliard korun. Letos plánujeme investice oproti minulým letům ještě navýšit, a to na více než sedm miliard korun. Abychom obstáli před výzvami, které před nás staví energetická tranzice, musíme síť nejen udržovat, ale také ji rozvíjet a chytře řídit. To se neobejde bez nemalých investic a důkladného plánování. Za navýšením investic stojí zejména prudce se zvyšující zájem o připojování obnovitelných zdrojů, zvláště fotovoltaických elektráren, u kterých jen vloni meziročně vzrostl počet žádostí o připojení o 430 %. Dále je to rozvoj dobíjecí infrastruktury pro elektromobily a v neposlední řadě větší nároky na stabilitu a kvalitu dodávek ze strany firem i domácností,“ přibližuje Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

Stále větší část prostředků jde přitom na chytrá řešení. V síti se tak objevuje stále více chytrých elektroměrů, trafostanic a dalších dálkově ovládaných prvků, které pomáhají síť lépe řídit a jsou předpokladem pro úspěšnou implementaci obnovitelných zdrojů do distribuční soustavy. Významný je v tomto ohledu i přeshraniční projekt inteligentních distribučních soustav ACON, na kterém se EG.D podílí dohromady se společností Západoslovenská distribučná.

Výměny vedení i nové rozvodny pro velmi vysoké napětí
Zhruba 1,6 miliardy korun plánuje letos EG.D investovat do zařízení na hladině velmi vysokého napětí. Více než třetinu této částky vynaloží na rekonstrukci venkovního vedení 110 kV především na Vysočině, jižní a východní Moravě. Celkově jde o sedm projektů a dokončeny by měly být v polovině listopadu. „Dále chceme tento rok rekonstruovat a modernizovat rozvodny asi za 550 milionů korun. Mezi nejvýznamnější projekty, které jsme již zahájili, patří přestavba spínací stanice na transformovnu 110/22 kV v Českých Budějovicích. Podobnou přestavbu trafostanice plánujeme letos zahájit i v Brně ve druhé polovině roku,“ říká Ladislav Mikuláš, vedoucí investic EG.D.

Do konce roku společnost plánuje dokončit ještě práce na rozvodnách v Sokolnicích, Břeclavi, Bučovicích, Jindřichově Hradci a Bahňáku. Realizovat bude i rozšíření zapouzdřené rozvodny v Příkopě o další 110kV pole a zahájí i práce na rozšíření transformovny v Blansku na 110 kV. „Všechny tyto stavby pomohou ještě více stabilizovat dodávky elektrické energie. Chytré prvky a vyšší automatizace jsou předpokladem pro to, abychom distribuční síť mohli dobře řídit a byli připraveni na vyšší zastoupení dodávek z obnovitelných zdrojů,“ dodává Ladislav Mikuláš.

Trendem je kabelizace
Výraznou část peněz investuje EG.D také do obnovy vysokého a nízkého napětí v regionech. Zde proinvestuje částku přes čtyři miliardy korun. „Jedná se o tisíce dílčích staveb lokálního významu na území jednotlivých obcí či měst. Nejčastěji jde o budování přeložek, rekonstrukce kratších úseků, budování kioskových trafostanic či opravy stávající infrastruktury,“ říká Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě EG.D.

Trendem je tzv. kabelizace neboli přesouvání venkovního vedení pod zem. Hlavním benefitem je větší odolnost vedení vůči extrémním přírodním vlivům. V případě extrémního počasí zajišťuje v zastavěných oblastech spolehlivější a bezpečnější dodávky elektrické energie. Stejně tak důležitou roli hraje i vytipovávání problematických lesních průseků, kde hrozí polomy a možné pády do vedení. Díky kabelizaci v zalesněných oblastech dojde ke zvýšení stability dodávek elektřiny během celého roku, a to i v období sněhových či větrných kalamit.

„Kabelizace sítí na hladinách vysokého a nízkého napětí umožňuje zvýšení kapacity a nasazení smart technologií, jakou je např. dálkové měření či ovládání. Díky tomu budeme mít k dispozici aktuální data o využitelnosti sítě a v dlouhodobém výhledu budeme moci připojit více nových obnovitelných zdrojů do sítě. Letos budeme kabelizovat řadu míst na Žďársku, Velkomeziříčsku, Brněnsku nebo Zlínsku. Pokračovat budeme i na Pálavě, kde pod povrch ukryjeme vedení v okolí jeskyně Turold nebo na soutoku řek Dyje a Moravy na Břeclavsku,“ doplňuje Bohdan Důbrava.

Přeložka pod dálnicí a další strategické stavby pro plynovody
Objem investovaných peněz oproti loňskému roku vzrostl i v případě plynárenské soustavy pod správou EG.D. Plyn distribuuje EG.D na jihu Čech a Pelhřimovsku. Letos je v plánu na modernizaci plynovodů a dalších součástí této infrastruktury vynaložit přes 350 milionů korun.

„Na jihu Čech a Pelhřimovsku chystáme několik strategických staveb. Jednou z nich je navýšení kapacity vysokotlakého potrubí v oblasti Sezimova Ústí, a to zejména kvůli zajištění dostatečného množství zemního plynu pro teplárnu Tábor. Plánujeme také realizovat důležité přeložky vysokotlakých plynovodů související s výstavbou dálnice D3. Část investic budeme směřovat i na klasickou obnovu pro zajištění spolehlivé distribuce zemního plynu, kdy dlouhodobým cílem je výměna ocelového potrubí za plastové, digitalizace plynárenského zařízení, jako jsou regulační stanice či systémy protikorozní ochrany,“ uzavírá Petr Honsa, vedoucí správy zemního plynu EG.D.

Zdroj a foto: EG.D.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci