Umístění: Jižní Morava Ekonomika Nestátní neziskové organizace ve Veselí nad Moravou investují nejvíce financí

Nestátní neziskové organizace ve Veselí nad Moravou investují nejvíce financí

Brno, 7. listopadu 2023 - Ve Veselí nad Moravou dochází ke kuriózní situaci, kdy nestátní neziskové organizace patří v roce 2023 k největším investorům na jeho území. Český svaz ochránců přírody a Charita Veselí nad Moravou v tomto roce investují více jak 140 mil. Kč. U ČSOP jde o vybudování Domu přírody Bílých Karpat, v kterém se přitažlivou formou veřejnost seznámí s přírodními zajímavostmi území Bílých Karpat. Charita Veselí nad Moravou vybudovala zázemí pro své některé své sociální služby, a to sociální a aktivizační službu pro rodiny s dětmi Anička a občanskou poradnu.

penize dvoustovky koruny

„Dům přírody Bílých Karpat je umístěn ve Veselí nad Moravou na Bartolomějském náměstí v těsné blízkosti řeky Moravy a přístaviště Baťova kanálu, jehož návštěvníci budou bezpochyby patřit k častým hostům Domu přírody. Nabídka informací o jedinečné krajině Bílých Karpat a jejich předhůří bude opravdu široká. V domě se bude nacházet expozice celosvětově proslulých bělokarpatských luk s pestrou škálou orchidejí a motýlů, návštěvník zavítá do lesů a do podzemí, kde mu bude představen život v půdě a oběh vody v krajině s návody, jak ji v ní zadržet. Vše bude možné shlédnout i s odborným výkladem erudovaných průvodců,“ uvedl místostarosta města Veselí nad Moravou Petr Kolařík (KDU-ČSL).

V domě se budou dále odehrávat výchovné a vzdělávací aktivity pro školy, zájmová sdružení a širokou veřejnost. K nabídce bude patřit také organizování poznávacích návštěv Bílých Karpat a blízké oblasti Pomoraví. V domě bude možno zakoupit regionální produkty, publikace atd.

Celkové náklady na vybudování domu přesahují 100 mil. Kč, z toho samotná stavba činí cca 72 mil. Kč, expozice takřka 17 mil. Kč, interiéry cca 6 mil. Kč, ostatní výdaje dosáhly cca 12 mil. Kč. Projekt je financován z OPŽP dotací ve výši 71 797 688 Kč, dále Jihomoravským krajem prostředky ve výši 10 mil. Kč (předpokládá se navýšení ze strany JMK) a městem grantem ve výši 3 mil. Kč. Veselí nad Moravou.

„Stavba by měla být zkolaudována do konce listopadu a v prosinci zahájen zkušební provoz,“ doplnil Kolařík.

V sobotu 25. listopadu v 15.00 bude dále slavnostně otevřeno, požehnáním olomouckého biskupa Mons. Josefa Nuzíka, nové Centrum služeb Charity Veselí nad Moravou. Při této příležitosti si bude možné nové Centrum charitních služeb prohlédnout. Následovat bude děkovná mše svatá v chrámu sv. Andělů strážných. Vyvrcholí tím mnohaletá snaha Charity Veselí nad Moravou o zlepšení podmínek pro pracovníky poskytující charitní služby. Centrum se nachází na ulici Rumunská, vedle areálu společnosti Kovosteel. V nové budově bude sídlit v přízemí Občanská poradna, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, pokladna a zázemí zde bude mít půjčovna pomůcek. V patře budou prostory pro pracovní schůzky a vzdělávání pracovníků pečovatelské služby, pro ekonomické a správní oddělení, sklad a archiv.

Celá budova je postavena jako budova s prakticky nulovou energetickou spotřebou. Náklady na demolici původního domu, který byl zakoupen od Českých drah za cca 860 tis. Kč a výstavbu nové budovy činí celkem 38 488 436 Kč včetně DPH, vnitřní vybavení technikou a nábytkem stojí přibližně 1,5 mil. Kč. Další náklady představují projekční práce, stavební dozor, administrace projektu, úroky z úvěru a další náklady v celkové výši přes 2 mil. Kč. Celkové náklady na realizaci projektu činí přibližně 43 mil. Kč včetně DPH. Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu částkou 36 932 814 Kč, dále grantem Jihomoravského kraje ve výši 3,5 mil. Kč, z darů firem i soukromých dárců a z vlastních prostředků Charity Veselí nad Moravou.

„Město Veselí nad Moravou dále na své náklady upraví prostor před areálem Kovosteelu a novou budovou Charity. Celý prostor bude účelně stavebně vyřešen. Stavba domu byla zahájena předáním staveniště v červnu 2022 a ukončena jejím převzetím v září 2023, v říjnu byla zkolaudována a již slouží svému poslání,“ uzavřel místostarosta města a ředitel Charity Kolařík.

Foto: Ingimage


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript