Umístění: Jižní Morava Ekonomika Podnikatelky porovnají v soutěži své úspěchy

Podnikatelky porovnají v soutěži své úspěchy

Praha, 5. června 2012 (MEDIAFAX) - České podnikatelky porovnají své úspěchy dosažené v posledních čtyřech letech, začíná soutěž Ocenění českých podnikatelek - OCP. Pořadatelé o tom informovali v úterý.

podnikatelka250

 

Podniky, které vedou povinně podvojné účetnictví, mají nejméně 10 zaměstnanců, jsou stoprocentně vlastněné Češkou a fungují pod jejím vedením nejméně čtyři roky, mohou změřit své úspěchy v kategoriích malá, střední a velká společnost. Jejich majitelky se zapojí do 5. ročníku soutěže celorepublikové soutěže Ocenění českých podnikatelek - OCP.

"Naplňuje mě osobní radostí, že jsme za pět let dokázali díky soutěži obsáhnout skupinu téměř 54 tisíc firem, které odpovídají kritériím soutěže, a osobně jsme hovořili s 1200 společnostmi s nejlepšími výsledky. Věřím, že díky příležitostem, které ženy podnikatelky díky soutěži mají, pomáháme rozvíjet jejich podnikání a především uvědomovat si jejich vlastní úspěchy," přiblížila Helena Kohoutová, ředitelka Agentury Helas a spoluzakladatelka projektu.

"Při pohledu zpět jsem zjistila, že jsme se osobně za téměř pět let soutěže setkali s více než 150 nominovanými podnikatelkami ze všech 14 krajů ČR. Z nich jsme dosud ocenili vítězných 29 českých podnikatelek. Za všemi těmito suchými čísly se skrývají lidské příběhy jednotlivých podnikatelek i všech lidí, kteří se podílejí na dlouhodobém úspěchu jejich firem," sdělila Jana Švenková, partnerka společnosti Mazars, a druhá spoluzakladatelka projektu.

"Vizí naší soutěže je přispívat k dlouhodobé a postupné kultivaci podnikatelského prostředí díky důrazu na základní etické hodnoty – vzájemný respekt, podporu v rámci komunity, čestné jednání. A při prvním významném výročí soutěže – pět let od jejího založení, po všech bouřlivých otřesech na hospodářské i politické scéně posledních let – se zdá, že se naše vize začíná v českých reáliích skutečně naplňovat," dodala Švenková.

Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem je podpora českých žen, podnikatelek. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen dosažené v podnikání při respektování nepsaných mravních norem vzájemného obchodu.

"Ač firmy vlastněné jednou ženou činí jen tři procenta českých společností, jejich podnikání se zásadně neliší. Ženy podnikatelky pronikly do většiny oborů a i regionálně je jejich podnikání obdobné jako u ostatních firem," komentoval situaci žen podnikatelek v roce 2011 zástupce odborného garanta soutěže Pavel Finger, člen představenstva CCB.

prezentace-graf250"První fázi ekonomické recese ženy zvládly úspěšně, až do roku 2010 se jejich finanční ukazatele ani podíl na bankrotech firem nijak zásadně nezhoršoval. Proto lze strmý nárůst podílu žen podnikatelek na vyhlášených bankrotech ve výši 4,7 procenta v roce 2011 označit za poněkud překvapivý. Na zjištění příčiny je ještě brzo, jasněji bude po analýze finančních údajů za rok 2011, které budou v dostatečné míře k dispozici nejdříve v druhé polovině letošního roku. Vzhledem k tomu, že i tento trend se ale v roce 2012 zase obrací k lepšímu, můžeme se na příběhy úspěšných žen v rámci soutěže OCP těšit i v mnoha dalších letech," doplnil Finger.

Pořadatelé udělí ceny ve čtyřech kategoriích. V první kategorii "Česká zakladatelka, která podnik vlastní a řídí" budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (10 – 24 zaměstnanců), Střední společnost (25 – 99 zaměstnanců) a Velká společnost (100 a více zaměstnanců). Firma CCB - Czech Credit Bureau vybrala z databáze kandidátky na účast v pátém ročníku. Po prověření 11 321 firem prošlo kritérii soutěže 340 společností, které se budou moci přihlásit k letošní účasti. Z celkového počtu firem je 249 v kategorii Malá společnost, 74 společností v kategorii Středně velká společnost a 17 společností v kategorii Velká společnost.

Druhá kategorie "Cena GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka" bude vyhodnocena bez ohledu na počet zaměstnanců. Hodnotí se vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti. Patronem ceny je GE Money Bank.

"Dlouhodobě se snažíme podporovat ženy v jejich podnikání, a proto jsme také iniciovali vznik kategorie Výjimečná podnikatelka. Chceme upozornit na ženy, které jsou úspěšné a zároveň jedinečné v přístupu k podnikání a mohou sloužit jako vzor či inspirace pro celý trh i společnost," vysvětlila Jarmila Plachá ze společnosti GE Money Bank.

Třetí kategorie "Výjimečný růst firmy" hodnotí výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena. Patronem této ceny je společnost MasterCard. "Podle mého názoru lze výjimečného růstu dosáhnout zaměřením se na správnou prioritu, nasloucháním zákazníkům, vytyčením strategických cílů a nadchnutím lidí v týmu i okolo firmy pro tuto strategii. Ta žena, která má svoji podnikatelskou vizi včetně síly a odvahy tuto vizi realizovat, získává důležitou výhodu před konkurencí. To jsou pro nás klíčová kritéria pro ocenění Výjimečný růst," přiblížil Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro ČR.

Čtvrtá kategorie "Cena za inovativní řešení" je udělována pod patronací Allianz. Hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

"Jsem přesvědčen, že motorem dnešní rychlé doby jsou právě inovace. Rychlost, jakou se klienti napříč různými oblastmi navzájem informují o tom, co funguje, či jak rostou s digitalizací jejich očekávání, je pro každou firmu zásadní," přiblížil Dalibor Šajar, ředitel Marketingu a Market Managementu Allianz pojišťovny.

Více informací o soutěži lze nalézt na Oceneniceskychpodnikatelek.cz. Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže je 26. září 2012 včetně. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním vyhlášení 6. listopadu 2012 pod záštitou předsedy vlády ČR.

Libor Popela, foto: ilustrační

Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci