Umístění: Jižní Morava

Jak se žije (a dýchá) na jižní Moravě

s ornitologyNa jižní Moravě se můžeme chlubit velmi dobrým životním prostředím. Z dlouhodobého hlediska se Jihomoravský kraj pohybuje pod celostátním průměrem u emisí hlavních znečišťujících látek, které se trvale snižují. Zásobování pitnou vodou probíhá v naprosté většině případů bez problémů. Kraj se mimo jiných aktivit v oblasti ochrany životního prostředí účastní i projektu Čisté povodí Svratky. Klade důraz rovněž na prevenci a osvětu v oblasti ekologie. Péče o životní prostředí se financuje jak z krajského rozpočtu, tak ze státních a hlavně Evropských fondů.

Dopravní stavby v kraji: včera, dnes a zítra

stavba dálnice v JMKDoprava a správa silnic je jedna z významných kompetencí kraje. Je to také jeden z pilířů jeho ekonomické prosperity. Jihomoravský kraj vlastní veškeré silnice II. a III. třídy, které musí udržovat v dobrém...

Kraj navrhuje zákon o stížnostech

legislativní iniciativaVeřejnost málo ví, že i krajská zastupitelstva mohou navrhovat parlamentu nové zákony. Jihomoravský kraj této možnosti samozřejmě využívá k hájení zájmů svých občanů.
„Šlo například o legislativní iniciativu zaměřenou na možnost vinařů bránit svou úrodu proti náletům špačků,“ hovoří Mgr. Michal Bortel, zastupitel JMK a člen legislativní komise, o tom, jak se kraj rozhodl vyřešit letité trápení vinařů. „Další návrh zákona směřoval ke změně Zákoníku práce, který by umožnil řešit zaměstnávání sezónních průvodců na hradech a zámcích. Kasteláni se obrátili se žádostí o řešení na nás a my jsme jim vyšli vstříc,“ uvádí zastupitel. Současná podoba zákoníku totiž kastelánům značně komplikuje existenci.

Krajský úřad je dobrý zaměstnavatel

Úřady se starají...Jsou v naší společnosti zajištěny rovné příležitosti pro ženy i muže, zejména v oblasti pracovního uplatnění? A jak je to na úřadech? Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR vyhlásila první ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem žen a mužů. Mezi krajskými úřady zvítězil Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Úřady byly hodnoceny podle šesti základních kritérií, jako je například počet žen ve vedoucích funkcích, vytváření podmínek pro sladění rodinného a pracovního života či existence antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu. Krajský úřad JMK maximálně vychází vstříc svým zaměstnancům, kteří se například starají o malé dítě nebo se věnují činnosti s mládeží, umožňuje také pružnou pracovní dobu. Zaměstnankyně krajského úřadu na mateřské a rodičovské dovolené mohou dále využívat zaměstnanecké benefity.

Jižní Morava je domovem i pro menšiny

Rómské dnyVedle občanů hlásících se k české nebo moravské národnosti žijí na jižní Moravě také tisíce občanů, jejichž předci přišli z německých oblastí, z oblastí dnešního Slovenska, Chorvatska, Řecka, Polska, Maďarska a mnoha dalších zemí. Významnou menšinou na jižní Moravě je také romská národností menšina.
„Podpora integrace národnostních menšin je jedním z cílů jihomoravské Rady pro národnostní menšiny.

Jihomoravský kraj otevřel nové centrum

Nový areál pro školeníModerní areál s veškerým zázemím pro vzdělávací a školicí aktivity a rovněž administrativu části krajského úřadu 23. září slavnostně otevřel Jihomoravský kraj v Brně v ulici Cejl 73. V objektu se nachází pět učeben různé velikosti s příslušným zázemím, 43 kanceláří ve čtyřech podlažích pro asi 95 zaměstnanců a více než stovka parkovacích míst. Centrum vzniklo rekonstrukcí dvou původních budov a přístavbou nového objektu, kde jsou umístěny učebny a parkovací místa. Projekt v ceně 236 miliónů korun realizovala společnost Skanska od července 2006 do srpna 2008. Investorem byl Jihomoravský kraj.

Začíná období výlovů rybníků

výlovy rybníkůJe časné podzimní ráno. Desítky mužů ve speciálních kombinézách se brodí do půli těla ve vodě a táhnou síť, ve které se mrskají tisíce ryb. Jak vody v rybníku ubývá, začínají podběráky lovit šupinaté „macky“...

V Ivančicích na Vladimíra Menšíka nezapomínají

rozhledna Vladimíra MenšíkaPřesto, že od smrti Vladimíra Menšíka uplynulo už téměř neuvěřitelných dvacet let, jeho popularita nijak neupadá. Tento ivančický rodák patří mezi nejvýznamnější umělce minulého století. „Na jeho počest je v Ivančicích vybudováno Muzeum Vladimíra Menšíka, které je od roku 2003 součástí Památníku Alfonse Muchy. Dá se říci, že ani po letech zájem o obě expozice neupadá a u Vladimíra Menšíka obzvláště. A protože je v našem regionu v podstatě nesmrtelný, byla po něm pojmenována i rozhledna na Hlíně, ze které je krásný rozhled po naší milované jižní Moravě a za dobré viditelnosti lze spatřit i věže Vídně a pohoří Schneeberg,“

Čekají nás houbařské žně?

Křemenáč osikový„Nastávající podzimní sezóna nasměruje houbaře spíše do jehličnatých porostů, kde by měly růst především hřibovité houby - hřib smrkový, suchohřib hnědý a klouzky, ale najdeme zde i oblíbené václavky či ryzce. V listnatých porostech, které jsou zase lepší v první polovině sezóny, se pak budeme setkávat zejména s holubinkami nebo bedlami,“ říká Vladimír Antonín, vedoucí mykologické poradny Moravského zemského muzea.

Jezdíme pod parou!

parní lokomotivaHvízdání píšťaly, vůni uhelného kouře a sykot upouštěné páry – to vše můžete zažít na vlastní kůži při jízdě historickým vlakem. Železničáři totiž kromě supermoderních pendolin občas vypraví i vlak, který rozhodně pamatuje kus historie. Jeden z takových železných ořů prosvištěl první zářijový víkend po trase Nemotice – Koryčany, která slavila sté narozeniny. Hned další víkend zase Mikulovský expres tažený nádhernou „mašinkou“ dovezl návštěvníky z Brna na Pálavské vinobraní.

Strana 536 z 538