Umístění: Kultura Knihy Nová publikace přestaví historii premonstrátů v Louce

Nová publikace přestaví historii premonstrátů v Louce

Znojmo, 20. listopadu 2020 – Před 830 lety přišli do Louky pod znojemskými hradbami první premonstráti, aby zde založili nový klášter. Postupně vznikal klášterní komplex, který po staletí patřil k nejvýznamnějším ve střední Evropě. V letošním roce si připomínáme nejen 830. výročí založení loucké kanonie, ale zároveň 900. výroční založení premonstrátského řádu. Při této příležitosti připravilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě výstavu BONUM OPUS: Premonstráti v Louce (1190-1784) i stejnojmennou dvojjazyčnou publikaci, kterou nyní představuje. Projekt vznikal ve spolupráci s muzeem v Retzu.

premonstrati v louce

 

Od července, kdy byla výstava zahájena, přivítala již mnoho návštěvníků z řad místních zájemců i turistů. „Plánovali jsme také slavnostní představení publikace, k tomu však z důvodu aktuálních omezení nedošlo. A protože nejistý stav přetrvává, je už načase knihu představit,“ vysvětluje ředitelka muzea Vladimíra Durajková.

Publikace BONUM OPUS: Premonstráti v Louce předkládá široké veřejnosti, vedle známých skutečností, i nově zjištěná fakta z dějin loucké kanonie, jejího kulturního a duchovního působení. Významnou součást obsahu tvoří obrazová část, sestavená velkou měrou z dosud nepublikovaného materiálu. Za zmínku stojí zejména portréty opatů z louckého alba Iconesseu Imagines (dnes uloženého v MZA v Brně) či z portrétní řady z Oleksovic. Na stránkách knihy zaujmou vystavované předměty, z nichž některé jsou prezentovány poprvé, jako například liturgické předměty z Louky a Loděnic či loděnická pieta.

„Kniha je rozdělena do čtyř částí, největší díl zaujímají dějiny klášterní instituce. Dále je pozornost věnována loucké knihovně a umělcům ve službách louckých opatů. Závěrečná část připomíná ostatní existující i zaniklé premonstrátské konventy na Moravě,“ přibližuje autor výstavy a spoluautor knihy Petr Eckl, historik Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Čtenáři se tak do rukou dostává ucelený přehled historického i uměleckého vývoje kláštera a jím inkorporovaných far v prostoru jihozápadní Moravy. Atraktivitu publikace podtrhuje zdařilé grafické zpracování.

„Pokud vás publikace zaujala, sledujte naše webové stránky nebo sociální sítě, dáme vědět, kdy a jak budete mít možnost tuto krásnou publikaci získat,“ sděluje Renata Hurníková z propagace muzea a doplňuje, že v souvislosti se současným nařízením vlády je výstava momentálně uzavřena. „Dobrou zprávou je, že jsme prodloužili termín jejího konání až do konce ledna příštího roku a věříme, že se veřejnosti brzy otevře,“ dodává.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci