Umístění: Kultura Muzea a výstavy Jihomoravské muzeum ve Znojmě slaví 140. výročí od založení

Jihomoravské muzeum ve Znojmě slaví 140. výročí od založení

Znojmo, 11. ledna 2018 - Jihomoravské muzeum ve Znojmě, jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě, oslaví v roce 2018 sto čtyřicet let od svého založení. Již od svého vzniku v roce 1878 počalo tehdy městské muzeum shromažďovat památky minulosti Znojma, které představilo veřejnosti ve své první expozici otevřené roku 1889. Od roku 1910 našly sbírky své umístění v prostorách znojemského hradu.

lidska lebka museum

 

Celý hrad spolu s památnou rotundou získalo muzeum do své správy roku 1920. Změna názvu na Jihomoravské krajinné muzeum v roce 1931 pak odrážela rozšíření muzejní činnosti na celý region. Po druhé světové válce muzeum postupně získalo charakter odborného ústavu a neustále rozšiřuje svoje expozice a depozitáře.

„Dnes v našich expozicích a depozitářích uchováváme více než 400 000 sbírkových předmětů, které byly muzeu darovány, získány vlastní výzkumnou činností nebo jsou cíleně zakoupeny pro rozšíření sbírek a pro další užití přírodovědných i společenskovědních pracovišť muzea,“ informuje vedoucí sbírkotvorného oddělení a kurátor zoologických sbírek Antonín Reiter a dodává, že svou prezentační aktivitou se muzeum řadí k významným kulturním institucím města i regionu.

V rámci nadcházejících oslav 140. výročí představí muzeum několik výstav a akcípro širokou veřejnost. Ředitelka muzea Vladimíra Durajková prozradila, v jakém duchu budou oslavy probíhat:

„Návštěvníkům různými formami přiblížíme historii i současnost muzea, na začátek roku máme připravený cyklus přednášek na zajímavá regionální témata, výstavy odkazující na výročí muzea, které se budou prolínat v průběhu celého roku a na podzim jsou v programu zařazenyexkurze za poznáním muzejních souvislostí. Z akcí zmíním celoroční soutěž a kvízypro naše návštěvníky, každoroční muzejní noc tentokrát inspirovanou 140. výročím. Také vyjdou dvě zajímavé publikace. V první budou čtenáři seznámeni s předměty a exponáty, které jsou součástí sbírek muzea. Některé nejsou až tak známé a prezentované, přesto jsou velice zajímavé, ale znovu představíme i ty unikáty, které si veřejnost s naším muzeem spojuje. Předmětů a exponátů by mělo být 140, tolik – kolik let je muzeu.Druhá publikace bude vlastně odborným katalogem a detailně představí jednu z našich stálých expozic – Zbraně Orientu. Sbírka orientálních zbraní, kterou můžete navštívit v minoritském klášteře, patří k unikátním a nejucelenějším svého druhu ve střední Evropě,“ říká Durajková.

Všechny události a novinky v rámci oslav 140. výročí založení Jihomoravského muzea ve Znojmě budou prezentovány nawebových stránkách muzea, na sociálních sítích i v médiích a věříme, že se budou všem příznivcům muzea líbit.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci