Umístění: Sport Ostatní sporty Obce musí do léta zpracovat strategii sportu, velká část o tom neví

Obce musí do léta zpracovat strategii sportu, velká část o tom neví

Brno, 24. dubna 2018 - Podle novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu musí všechny české obce zpracovat plán rozvoje sportu platný pro své území. Čas pro vypracování odborných analýz a plánů, které musejí být v souladu se státní politikou v oblasti sportu, mají všechny obce bez výjimky jen do 1. července letošního roku. Odborníci poradenské společnost BDO Advisory, kteří pomáhají analýzy vypracovat, upozorňují na nízké povědomí obcí o této povinnosti. Dle jejich kvalifikovaného odhadu nemá 75 až 80 % obcí do 20 tisíc obyvatel analýzu zpracovanou.

strategie sportu obce

 

Pro řadu menších obcí je navíc povinnost zpracovat strategii sportu zcela neznámá. U větších měst je povědomí významně vyšší. Situace je varovná také z časového hlediska, protože zpracování analýzy odborníky trvá 1 až 2 měsíce. Hlavním cílem zavedení povinnosti vypracovat strategie rozvoje sportu v obcích je zajistit systematickou podporu a efektivní rozdělení finanční podpory sportu zveřejných prostředků.

Novelu zákona o podpoře sportu, která zahrnovala nařízení pro obce vypracovávat vlastní plány rozvoje sportu, schválila česká vláda již v roce 2015. Tehdy toto nařízení odmítl Senát, nyní ale prostřednictvím aktuální novely vstoupilo v platnost. Na jejím základě všem českým obcím vznikla povinnost vypracovat plán podpory sportu pro své území. Na stanovení priorit v jednotlivých oblastech sportu a opatření k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení občanům však mají čas jen do 1. července letošního roku. Plán rozvoje přitom vyžaduje důkladnou analýzu současného stavu a také strategii alokace finančních prostředků.

Záleží i na preferencích občanů
Pro efektivní strategické plánování je zapotřebí nejen vypracovat systematický a komplexní plán. „Zároveň je nutné porozumět současné situaci v oblasti sportovní infrastruktury a sportovních zařízeních v majetku obce, škol, spolků či soukromých subjektů, které jsou dostupné široké veřejnosti,“ vysvětluje Miroslav Kvapil z poradenské společnosti BDO Advisory.

Pro vypracování analýzy je nutné zapojit do procesu i občany a zjistit jejich potřeby a preference, které napomohou určit, na jaká sportovní zařízení bude nutné se vdané obci zaměřit. Důležitou roli hrají také zájmy a aktivity místních sportovních klubů a sportů.

Města potřebují zpřehlednit vlastnictví sportovišť
Mezi klíčové oblasti strategického plánu patří také financování samotného projektu podpory sportu. V souvislosti se změnami státní dotační politiky je v řadě měst zapotřebí vyřešit také problematiku převodu majetku a optimálního systému vlastnictví a provozování sportovišť. „Protože města často mají různou majetkovou strukturu sportovišť, která mohou patřit buď přímo jim, anebo spolkům či soukromým nebo komerčním vlastníkům, obce často požadují právě rady v oblasti financování,“ tvrdí Kvapil.

Právní úprava slouží státní politice podpory sportu zajistit financování na nejnižší správní úrovni, která má nejvyšší informovanost o potřebách svých obyvatel a dokáže veřejné prostředky nejefektivněji rozdělit. Koncepce také zohledňuje prospěšnost sportu pro zdraví obyvatel.

„Nová povinnost vytvořit strategický plán a navíc v tak krátkém čase je ale pro obce bez pomoci odborníků značně komplikovaná,“ dodává Kvapil. Samotné obce přitom na rozvoj a podporu sportovních aktivit dlouhodobě vynakládají nejvyšší částky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělilo v letech 2013 až 2015 na zlepšení dostupnosti sportovišť pro širokou veřejnost přes 2,2 miliardy korun.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci