Umístění: Kultura Ostatni Soutěž o nejlépe opravenou památku vyhlášena!

Soutěž o nejlépe opravenou památku vyhlášena!

Brno, 4. února 2015 - Na svém lednovém zasedání vyhlásila rada Jihomoravského kraje soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2014“. Již osmý ročník soutěže si klade za cíl motivovat vlastníky kulturních památek k jejich obnově a také propagovat jihomoravské stavby a umění veřejnosti.

valtrovice kostel1

 

Soutěž je rozdělena do tří kategorií. První jsou velké stavby jako hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhou pak díla výtvarného umění, tedy obrazy, sochy, nástěnné malby aj., při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby.

„Komise soutěže může udělit zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun vlastníku kulturní památky, která ji v letošním ročníku zaujme například kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka. Vedle toho může komise soutěže udělit cenu ve výši 25 tisíc korun fyzické osobě - vlastníku kulturní památky, která se účastnila některého z pěti předchozích ročníků soutěže. Chceme tak upozornit na ty majitele památek, kteří často vlastními silami dokážou dosáhnout výsledků, jimiž se mohou chlubit a které si zaslouží pozornost. O těchto dvou cenách se nebude hlasovat formou SMS a komise soutěže si vyhrazuje právo tyto dvě ceny neudělit,“ řekla radní Bohumila Beranová.

Navrhnuty mohou být památky, případně i dílčí části, které byly opravené v roce 2014. Návrhy může podávat kterýkoliv občan, k nominaci bude též vyzvána odborná veřejnost a starostové obcí, na jejichž území se památky nacházejí. Účastníkem soutěže se stane vlastník navrženého objektu.

Souhrnné ocenění 300 000,- Kč bude rozděleno podle počtu získaných hlasů následovně: V kategorii 1. budou oceněna první dvě místa částkou 150 000,- a 50 000,- Kč., v kategorii 2. a 3. první místa částkou 50 000,- Kč.

Písemný návrh lze zaslat na Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, nebo emailovou zprávou na adresu kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 20. února 2015, hlasování prostřednictvím SMS zpráv proběhne od 16. března do 10. dubna 2015, výsledky soutěže budou vyhlášeny na přelomu dubna a května 2015.

Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty budou uveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje. Hlasování proběhne formou SMS, přičemž z jednoho telefonního čísla může být zaslán pouze jeden hlas. Na webové stránce soutěže bude umístěn jednoduchý návod, jak při hlasování postupovat. Dle počtu obdržených hlasů se stanoví konečné pořadí a přidělí ceny.


Zdroj a foto: KrÚ JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci