Umístění: Jižní Morava Politika Jihomoravský kraj bude hospodařit s rozpočtem 14,2 miliardy korun

Jihomoravský kraj bude hospodařit s rozpočtem 14,2 miliardy korun

Brno, 20. prosince 2021 - Celkem 14,2 miliardy korun na straně příjmů i výdajů - právě taková bude podoba krajského rozpočtu na rok 2022, kterou schválili krajští zastupitelé zasedání 16. prosince. Krajský rozpočet na rok 2022 je sestaven tak, aby se zdroje rovnaly výdajům. Zdroje kraje tvoří jeho příjmy ve výši 8,4 miliardy korun. Do zdrojů kraj zapojil také 846 milionů úspor z minulých let a čerpání úvěru ve výši 5,2 miliardy, z něhož na nákup železničních elektrických jednotek je určeno 4,8 miliardy korun.

penize bankovky czk miliony

 

„Jestli jsme loni nazvali rozpočet Hrou o přežití, tak letos se jmenuje Nový začátek. Dostali jsme se na úroveň před minulým rokem a konečně začínáme dělat projekty, které nachystalo nové vedení. Chystáme nový dotační titul pro obce na budování domovů s pečovatelskou službou, aby lidi mohli být v menších zařízeních a hlavně u sebe doma na vesnicích a obcích, kde mají přátele a rodinu. Rozjíždíme dvě velké stavby - nové gymnázium v Brně na Pionýrské a přístavbu Charbulovy, kde vznikne největší odborná škola v Česku. Počítáme s tím, že bude více žádostí na realizaci projektů na zadržování vody v krajině a čekáme více peněz na investice do silnic. Je pravděpodobné, že budou přebytky z letošního roku a ty nechceme projíst, ale investovat do infrastruktury," uvedl hejtman Jan Grolich.

Největší výdaje směřuje kraj tradičně do dopravy (3,5 miliardy korun), sféry vzdělávání (1 miliarda korun) nebo například do sociální oblasti (755 milionů korun). Na financování dotačních programů kraj určil 362,8 milionu - na vodohospodářské stavby – kanalizace, čističky vod, vodovody, projektovou dokumentaci 70 milionů, na Program rozvoje venkova 50 milionů, podporu výstavby domovů s pečovatelskou službou 30 milionů, na dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 29 milionů nebo na podporu retenční schopnosti krajiny v území JMK 20 milionů korun.

Mezi investice a velké opravy s největším plánovaným objemem finančních prostředků, které jsou přímo zahrnuty do návrhu rozpočtu 2022, patří: výkupy nemovitostí zabezpečované odborem majetkovým (81 milionů), rekonstrukce budovy KrÚ JMK Žerotínovo nám. (38 milionů), přístavba SŠ Charbulova (70 milionů korun), rekonstrukce budovy Pionýrská 23 pro činnost Střední školy chemické Brno (80 milionů) nebo Centrum přirozeného porodu Nemocnice Vyškov (13 milionů).


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci