Umístění: Jižní Morava Politika Kandidátní listiny v Jihomoravském kraji podalo 21 politických subjektů

Kandidátní listiny v Jihomoravském kraji podalo 21 politických subjektů

Brno, 5. srpna 2021 - V Jihomoravském kraji podalo na krajský úřad kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR celkem 21 politických subjektů. Další legislativní proces je následující: Krajský úřad Jihomoravského kraje podané kandidátní listiny, včetně prohlášení kandidátů, neprodleně po převzetí zasílá Českému statistickému úřadu, který vytváří registr kandidátů. Dále zašle seznam podaných kandidátních listin i Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

volby parlamentni podzim

 

Celý další týden do 9. srpna do 16. hodiny má krajský úřad časový prostor pro přezkoumání, zda podané kandidátní listiny splňují požadavky volebního zákona. Ve stejné lhůtě mohou kandidující politické subjekty doplňovat kandidáty na kandidátní listině do maximálního počtu 34 a rovněž mohou i měnit jejich pořadí. Poslední den pro odstranění případných závad na podané kandidátní listině je pak 19. srpen.

Následujícího dne (tedy 20. srpna), krajský úřad rozhodne v případě bezvadné kandidátní listiny o její registraci, případně o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, pokud nebyly zjištěné závady vztahující se ke kandidátní listině nebo k jednotlivému kandidátovi ve stanovené lhůtě odstraněny.

Po registraci kandidátních listin jsou údaje o kandidátech předány tiskárně, což je pro tyto volby tiskárna Moraviapress v Břeclavi, která zpracuje registr kandidátů a umístí ho na speciální web, na kterém krajský úřad provádí kontrolu a opravy údajů u jednotlivých kandidátů. Po doplnění vylosovaných čísel kandidujících subjektů tiskárna vytvoří PDF hlasovacích lístků, které zašle elektronicky ke korektuře krajskému úřadu. Ten je dále zasílá k odsouhlasení zmocněncům jednotlivých kandidujících politických subjektů. Po schválení jsou hlasovací lístky dány do tisku, pak už není možné dělat žádné změny. V případě zřejmých tiskových chyb se hlasovací lístky nepřetiskují, ale krajský úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území kraje s uvedením správného údaje.

V termínu do 16:00 3. srpna 2021 podalo do parlamentních voleb kandidátní listinu v Jihomoravském kraji 21. politických subjektů. V roce 2017 to bylo 26 stran, hnutí a koalic, v roce 2013 celkem 19, v roce 2010 také 19 a v roce 2006 23 politických subjektů.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci