Umístění: Jižní Morava Politika Územní plán kraje byl veřejně projednán formou on-line přenosu

Územní plán kraje byl veřejně projednán formou on-line přenosu

Brno, 11. června 2020 - Územní plán kraje má za sebou další fázi. V úterý 9. června proběhlo plánované veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Do předem stanoveného procesu schvalování a projednávání tohoto důležitého dokumentu vstoupil v březnu vládou vyhlášený nouzový stav. Proto padlo v úvodu května rozhodnutí, že veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu – tedy přímým přenosem.

uzemni plan kraje

 

„Rád bych poděkoval všem pracovníkům Krajského úřadu Jihomoravského kraje a dalším odborníkům, kteří na jihomoravských zásadách územního rozvoje odvedli za posledních několik let neskutečné množství práce. Veřejné projednávání aktualizace je dalším krokem ke schválení tohoto důležitého dokumentu pro rozvoj našeho regionu v zářijovém krajském zastupitelstvu,“ ocenil přípravu a průběh projednání hejtman Bohumil Šimek.

V zastupitelském sále se prezentace plánu ujal náměstek hejtmana Martin Maleček, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Eva Hamrlová a hlavní architekt Jakub Kynčl, spolu s dalšími odborníky, kteří byli v sále přítomni.

„Celou akci jsme velmi pečlivě připravovali a dokonce byl tento formát veřejného projednání oceněn Ministerstvem pro místní rozvoj ČR za vhodnější, transparentnější a vstřícnější vůči jednotlivým adresátům veřejné správy. Umožňuje připojení nejširší veřejnosti bez nutnosti v mnoha případech s tím spojeného náročného cestování do místa konání veřejného projednání. Pro dotazy byla k dispozici bezplatná telefonní linka, která nám umožnila, že se v jeden moment dovolalo celkem deset lidí. Ve výsledku to znamenalo, že pokud volající vyčerpal tříminutový limit na položení dotazu, tak během 10 minut své dotazy mohlo najednou položit až 30 lidí. Každý dotaz byl nahrán a následně v přesném pořadí přehrán v sále. Během úterního odpoledne bylo zodpovězeno téměř 60 dotazů volajících respondentů. Přímý on-line přenos projednávání ZÚR, který mohu označit za výrazný progresivní krok, sledovalo 506 lidí. Takový počet veřejnosti by se nikdy nevešel do prostor, kde se dříve jednání konala běžným způsobem,“ uvedl náměstek Maleček.

Jednání se uskutečnilo v souladu s hygienickými doporučeními ministerstva zdravotnictví. Odkaz na záznam živého vysílání najdete zde


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci