Umístění: Jižní Morava Politika Věteřov řeší naléhavou absenci čističky, ale i nové rodinné domy

Věteřov řeší naléhavou absenci čističky, ale i nové rodinné domy

Věteřov, 14. února 2023 – Vedení obce Věteřova po dlouhém odkládání řeší chybějící čističku odpadních vod, která si vyžaduje pozornost i kvůli přibývajícím rodinným domům. Jednotný postup je možný i díky programové shodě všech zastupitelů. Poprvé v novodobé historii má KDU-ČSL ve vedení obce jak starostu, tak i místostarostu. Po volební kampani vzešlo ve Věteřově nové sedmičlenné zastupitelstvo. Pět zastupitelů za KDU-ČSL a dva Nezávislí zastupitelé. Velkým pozitivem je fakt, že obě skupiny zastupitelů mají takřka identický volební program, a tak vidí budoucí směřování vesnice společnou optikou.

cisticka odpadnich vod

 

„Tento základ obecního týmu považuji za naprosto zásadní podmínku pro činnost zastupitelstva. Jeho problémem a cílem číslo jedna ve Věteřově je chybějící čistírna odpadních vod. Když jsme probrali naše plány a vize zastupitelů, tak ČOVka se dotýká téměř všeho,“ shrnul starosta David Zálešák.

V uplynulém volebním období se povedlo zastupitelstvu dostat do obce nové obyvatele – na místě bývalé farmy obec zakoupila téměř zcelené pozemky a nechala si zpracovat dokumentaci na vybudování nové, revitalizované části obce. Poté proběhla realizace samotné akce: zasíťování pozemků a jejich následný prodej jak místním, tak i přespolním občanům.

„Jako bývalý místostarosta jsem hrdý na to, že jsme s naší tehdejší paní starostkou a zastupiteli tuto akci zvládli financováním z vlastních zdrojů, tj. bez dotací (Konkrétně obecní uspořené peníze + 11 201 198 Kč úvěr u banky a z toho doplatek 1 690 298 Kč, který letos doplatíme). Navíc jsme snad jako jediná obec v okolí touto akcí neznehodnotili zemědělskou půdu, protože jsme prováděli zasíťování na brownfieldu,“ uvedl David Zálešák

Letos se v této lokalitě dostavuje poslední z 15 rodinných domků. Tato akce však nyní nese i „nepříjemné“ ovoce – všichni majitelé nově postavených a zkolaudovaných nemovitostí musí nákladně vyvážet – se zdviženým prstem - zřízené jímky.

Ale nejenom oni. I majitelé nově postavených nebo rekonstruovaných domků v celé obci řeší stejný problém. Vyřizování nové projektové dokumentace, vyřizování stavebního povolení (tady nás dobíhá problém chybějící čističky) a samotné vyřizování stavebního povolení je značně nepříjemné.

„Na obci, a zvláště na malé obci spolu souvisí téměř vše. Nemáme čističku, máme znečištěný potok (není možné zbudovat tolik chybějící vodní prvky), rádi bychom rekonstruovali veřejné osvětlení včetně uložení rozvodů do země a část místní komunikace, ale nevíme, kde a v jaké míře budou probíhat zemní práce spojené s rekonstrukcí kanalizační sítě. Hospodaření s odpadními vodami nás zkrátka doběhlo a je nejvyšší čas tuto nutnou a pro obec vysoce nákladnou záležitost řešit,“ doplnil Zálešák.

První zásadní věcí v této otázce odpadů bylo vypracování studie v roce 2012, která uvažuje napojení smíšené kanalizace na ČOV Ždánice. Bylo evidentní, že výše tehdy odhadované investice (cca 35 mil. Kč) obec asi odradila, a tak se tento nepříjemný úkol odsouval, jak jen to bylo možné. V minulém volebním období jsme však začali problém řešit. ČOV Ždánice navíc prošla před dvěma roky rekonstrukcí a z hlediska kapacity by nebyl problém naši obec připojit. Velkým problémem je vyřizování věcných břemen na pozemky, přes které má vést potrubí od vtokového objektu Věteřov do ČOV Ždánice.

Při celkové délce 3 286 m bude potrubí procházet přes asi 250 pozemků, takže jednání s tolika vlastníky pozemků bude velice náročné. Přesto ale již bývalé zastupitelstvo s tímto začalo a podařilo se uzavřít kolem 50 smluv. Záměr je tedy jasný, ale jednání s vlastníky je velmi zdlouhavé. Buď se obci podaří dohoda se zbytkem vlastníků, anebo bude zvažovat zřízení vlastní ČOV. Obojí má svoje výhody i nevýhody, ale jednoznačně je vidět, že odsouvat tento problém již dále nejde.

„Co šlo řešit hlavně vlastnicky do deseti let nazpět, to je dnes velmi špatně řešitelný problém. Máme tady ale i další záležitosti, které dále nelze odsouvat: rekonstrukci veřejného osvětlení, udržitelnost místní mateřské školky, provoz ordinace obvodního lékaře. Tak jako jsme v minulosti zvládli i jiné složité situace, zvládneme i tyto výzvy, a jsem rád, že zastupitelstvo funguje jako tým. Není to tak, že bychom měli na vše stejný názor, ale snažíme se jednat konstruktivně a pro obec maximálně efektivně; je smutnou realitou, že v mnoha okolních obcích toto starosta napsat nemůže,“ doplnil Zálešák.

Dalším úspěchem je loňská rekonstrukce hasičské zbrojnice, kdy se při rozpočtu 1 249 798 Kč a s velkou pomocí JmK (dotace ve výši 500 000 Kč) podařilo opravit střechu této budovy, která je pro obec tak důležitá.

„Snažíme se do chodu obce maximálně zapojovat spolky, a myslím, že bez úspěšné spolupráce s TJ Sokol, místními hasiči, folkloristy (Věteřáky z.s. a spolkem Klobúčkem), s mysliveckým spolkem Větrov a také s farností by naše krásná vesnice nefungovala tak dobře. Bez spolupráce se spolky a bez našich šikovných spoluobčanů by obec ani nemohla uvažovat o dalších projektech, jako je obnova starého třešňového sadu a následná péče o něj, chystaná obnova alejí apod. Daří se udržovat místní krásné tradice moravského Slovácka: krojované hody, fašaňk (masopust), ples sportovců, mysliveckou hubertskou mši. Letos chystáme výpravu krojovaných do Kyjova na Slovácký rok, který se koná jednou za čtyři roky. Jsme taková první výspa moravského Toskánska - Červenou kapličku u Věteřova a kostel Sv.Cyrila a Metoděje v malebné krajině pod Babím lomem u Kyjova dobře znáte z fototapet a bedekrů. Tohle místo určitě stojí za návštěvu,“ uzavřel starosta David Zálešák.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci