Umístění: Jižní Morava Politika Znojmo přistoupí k postupné valorizaci nájmů v městských bytech

Znojmo přistoupí k postupné valorizaci nájmů v městských bytech

Znojmo, 19. února 2024 - Vysoká míra inflace a skokový nárůst nákladů v posledních dvou letech se do výše nájemného v městských bytech ve Znojmě promítne jen v omezené míře. Radní schválili pro tento rok navýšení nájmu v městských bytech o 4 koruny za m2 za měsíc. O stejnou částku se nájemné zvýší v příštím roce, totéž pak i v roce 2026. Do roku 2026 se tak nájemné v městských bytech ve Znojmě zvýší o 12 korun za m2 za měsíc.

znojmo byt zdrazeni

 

Úprava výše nájemného se dotkne nájemníků v přibližně šesti stovkách městských bytů. Nájemníky, kterých se opatření dotkne, bude v následujících dnech individuálně informovat Správa nemovitostí města Znojma. Nové nájemné bude platit po podpisu dodatku k nájemní smlouvě, což s ohledem na potřebné lhůty připadá na druhé čtvrtletí tohoto roku. Pokud bychom jako příklad vybrali modelový byt 2+1 o výměře 52 m2, tak se cena jeho pronájmu zvýší o 208 Kč za měsíc.

„Zvolili jsme nejmírnější metodu, kterou určuje občanský zákoník. Zvýšení nájmu tak rozložíme do tří let. Každý rok se zvýší nájemné o 4 Kč za m2, tedy v tomto roce půjde o zvýšení o 6,7 %,“ uvedla starostka Znojma Ivana Solařová. Průměrná roční inflace v roce 2023 byla pro srovnání 10,7 %. „Nájemníky městských bytů jsou obvykle nízkopříjmové domácnosti, proto se snažíme nájmy i přes prudký růst inflace držet na přijatelné úrovni, která je oproti komerčním nájmům výrazně nižší. Velká část městských bytů slouží také například jako byty zvláštního určení nebo sociální byty. Těch se zvýšení nájmů nedotkne vůbec,“ doplnila starostka Solařová.

Město Znojmo vybralo v uplynulém roce na nájmech z městských bytů přibližně 40 milionů korun a současně průběžně investuje do oprav bytového fondu. Zásadní investicí města bylo také zateplení DPS Vančurova v hodnotě 23 milionů korun.

Naposledy se nájemné v městských bytech postupně zvyšovalo v letech 2011-2015. Od roku 2016 se tak nájmy nezvyšovaly. Výjimkou bylo uplatňování tzv. inflační doložky, kdy dochází k automatickému zvýšení nájmu dle průměrné inflace v předchozím roce. V minulém roce však Rada města Znojma rozhodla, že neuplatní inflační doložku pro nájemníky městských bytů, aby dále nezvyšovala finanční zátěž domácností v době ekonomické krize.

„Při revizi nájemních smluv jsme také zjistili, že ve starších nájemních smlouvách vůbec nebyla zakotvena inflační doložka. Tito nájemníci tak byli svým způsobem zvýhodněni oproti ostatním, protože se jim nezvyšovala výše nájmu v závislosti na inflaci. My to chceme napravit, aby měli všichni nájemníci v městských bytech stejné podmínky a nikdo nebyl zvýhodňován oproti ostatním,“ uzavřela záměr města starostka Solařová.

Kterých bytů se zvýšení nájmu nedotkne:

  • Byty zvláštního určení
  • Byty se sníženou kvalitou bydlení
  • Byty, kde je vyšší nájemné, než je cílová hodnota
  • Byty, kde běží pro první dva roky nájmu plné nájemné za byt po úpravě vlastním nákladem nájemce
  • Byty s nájemní smlouvou do 31. 5. 2024, kde tato smlouva dosud nebyla prodloužena
  • Byty, kde je výše nájemného stanoveno dle usn. č. 50/2011 ze dne 29.11.2011, bod č. 2162
  • Byty, kde je uzavřena smlouva s třetím subjektem
  • Byty, u kterých proběhlo zvýšení nájemného dle §2249 občanského zákoníku v platném znění, a nyní běží lhůta, kdy nemá dojít k navýšení
  • Byty, kde je výše nájemného stanoveno dle Zásad pro nájem městských bytů č. 5/201 v platném znění

Zdroj: znojmocity.cz, foto: Ingimage


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci