Umístění: Jižní Morava Školství Studenti oceněni za appku zachraňující zrak, holografický modul či použití teorie chaosu

Studenti oceněni za appku zachraňující zrak, holografický modul či použití teorie chaosu

Brno, 15. listopadu 2019 - Denisa Škrabalová navrhla speciální modul, díky kterému lze jednoduše proměnit optický mikroskop na mikroskop holografický. Vojtěch Sadil se zase nebál využít teorie chaosu a Elliottových vln, a díky tomu úspěšně a s významným ziskem investoval peníze na finančním trhu. Oba vysokoškoláci se nyní stali absolutními vítězi soutěží Cena Edwards a Cena Atlas Copco Services, které každoročně oceňují zajímavé technicky a ekonomicky zaměřené diplomové práce. Slavnostní vyhlášení výsledků obou soutěží se uskutečnilo ve čtvrtek 7. listopadu v Brně. Celkem bylo oceněno 12 studentů, kteří si mezi sebou rozdělí výhry v souhrnné výši 62 tisíc korun.

Denisa Skrabalova a Martin Tomcala HR Business Partner ze spolecnosti Edwards

 

Holografický modul i mobilní aplikace odhalující oční vadu
Absolutní vítězkou čtvrtého ročníku soutěže Cena Edwards, která oceňuje inovativní technické práce, se stala Denisa Škrabalová, absolventka Fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Ta úspěšně navrhla, zkonstruovala a vyzkoušela speciální holografický modul, který lze připojit k optickému mikroskopu.

„Spojením holografického modulu a standardního světelného mikroskopu lze přenést výhody holografické mikroskopie na optický mikroskop. Modul je snadno odnímatelný, mobilní, a jeho výroba je oproti holografickým mikroskopům levnější,” upozornila Škrabalová.

Kromě technických aplikací může nalézt použití i v biologii, například při studiu živých buněk. „Ty jsou velmi dobře pozorovatelné právě v holografické mikroskopii, ale velmi těžko v běžné optické mikroskopii,” dodala Škrabalová, která si odnesla i hlavní výhru soutěže ve výši 20 tisíc Kč.

Stříbrnou příčku obsadil Pavel Hřebíček, který vytvořil mobilní aplikaci Eye Check pro rychlé rozpoznání závažného očního onemocnění, nazývaného leukokorie. Z jediné fotografie obličeje díky ní mohou lidé okamžitě zjistit, zda náhodou touto nemocí netrpí.

„Leukokorie je bělavý svit zornice, který se může objevit na fotografii při použití blesku. Včasnou detekcí tohoto symptomu lze zrak člověka zachránit,” popsal svůj nápad absolvent Fakulty informačních technologií VUT a doplnil, že aplikace má více než 98procentní přesnost.

Na třetím místě se pak umístila diplomová práce Viktora Juřičky, věnující se vývoji polymerních správkových hmot s využitím druhotných surovin. Absolvent brněnské “stavárny” navrhl, jak využít těžce zpracovatelné odpadní suroviny jako elektrárenský popílek či autosklo coby surovinu k výrobě ušlechtilého a odolného sanačního materiálu.

VITEZOVE CENA Edwards 2019 a management

Zbohatnutí díky teorii chaosu, kryptoměny i předpověď bankrotu
Nejlepší diplomové práce s ekonomickou tematikou ocenila soutěž Cena Atlas Copco Services. Absolutním vítězem jejího druhého ročníku se stal Vojtěch Sadil. Absolvent Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně zaujal porotu netradičním tématem i pojetím – při tvorbě své práce s názvem “Využití teorie chaosu a Elliottových vln na finančním trhu” totiž kromě jiného neváhal riskovat nemalé množství svých peněz, aby dokázal, že jeho teze jsou správné.

„Teorie chaosu a teorie Elliottových vln nabízí zajímavé metody, použitelné při obchodování na finančních trzích. Tyto metody jsou poměrně často používány, avšak zůstávají stále málo pochopeny. Hlavním cílem mojí práce je představit tyto metody a ukázat možnosti jejich praktického využití,” vysvětluje Sadil, který během pouhých dvou týdnů dokázal zhodnotit vložené prostředky o 20,1 %. Jeho práce je zároveň i zajímavou psychologickou sondou do mysli začínajícího obchodníka, popisující například stresové okamžiky v důsledku dílčích finančních ztrát.

Stříbrnou příčku obsadil Jiří Foltýn s prací věnované účetním a daňovým aspektům kryptoměn. Ty jsou v současné době celosvětovým tématem, které má v některých právních či ekonomických otázkách neurčité hranice. „Práce charakterizuje vlastnosti a základní principy fungování kryptoměn a rovněž se věnuje právní úpravě kryptoměn v ČR. Jejím hlavním cílem je zformulovat pro vybraný podnikatelský subjekt doporučení v přístupech k využití, účetní evidenci a zdanění vybrané kryptoměny,” uvedl absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Na třetím místě se umístila Pavla Srbová, absolventka Fakulty podnikatelské na VUT v Brně. Její diplomová práce se věnovala modelování předpovědí bankrotu stavebních podniků. „Krizi v podniku lze často odhalit již několik let dopředu. Nástrojem, který pomáhá k jejímu odhalení, jsou predikční modely. Ty mají za úkol včas odhalit zhoršující se hospodářskou situaci v podniku a varovat před možným bankrotem,” shrnula hlavní myšlenku své práce Srbová. Studentce se podařilo vytvořit nový a prakticky využitelný model pro obor stavebnictví v ČR, který je podle ní přesnější než stávající testované modely.

CENA ATLAS COPCO SERVICES 2019 VITEZOVE A MANAGEMENT


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci