Umístění: Společnost Zajímavosti Jihomoravský kraj pokračuje v boji s dopady sucha

Jihomoravský kraj pokračuje v boji s dopady sucha

Brno, 12. ledna 2023 - Zadržení vody v krajině, péče o zeleň, zmírnění dopadů klimatických změn, stabilizace retenční schopnosti krajiny - ani v letošním roce nevzdává kraj svoje úsilí za zmírnění dopadů sucha na jižní Moravu. Dotační program „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023“ schválili krajští radní 11. ledns. „Tohle bylo jasné od začátku našich společných jednání. Prostředky na boj proti suchu musíme udržet. Jihomoravská krajina to potřebuje. Letos máme na tyto aktivity nachystáno 20 milionů korun,“ konstatuje hejtman Jan Grolich.

sucha puda sucho

 

„Sucho na území jižní Moravy jednoznačně patří k extrémním situacím s nejvážnějšími environmentálními, ekonomickými a sociálními důsledky v České republice. Tento fenomén v Jihomoravském kraji negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i hospodářství. Nehodláme jen tak přihlížet, a proto jdeme obcím a jednotlivcům naproti a pomáháme jim s adaptačními opatřeními na tyto negativní změny klimatu,” souhlasí náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec.

Podrobnosti přidává náměstek hejtmana zodpovědný za regionální rozvoj Jan Zámečník. „Z uvedených 20 milionů korun hodláme podpořit zadržení vody v krajině – zaměříme se na zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, která podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině. Podpoříme i protierozní opatření a následnou péči o zeleň. Stejně tak dotace cílí na projektovou dokumentaci uvedených aktivit a vznik koncepčních dokumentů,“ vypočítává náměstek Zámečník. „Nově se letos v rámci dotačního programu zaměříme na podporu zakládání stanovištně vhodných trvalých travních porostů – krajinných trávníků zahrnujících jak bylinné trávníky, tak luční porosty, včetně smíšených trvalkových výsadeb,“ dodává Zámečník.

Dotační program je určen jak obcím a jejich dobrovolným svazkům, tak například školám a školským zařízením, nebo i drobným zemědělským podnikatelům.

Zdroj: JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci