Umístění: Společnost Zajímavosti Mlýnský náhon na Litavě u Zbýšova byl vyčištěn

Mlýnský náhon na Litavě u Zbýšova byl vyčištěn

Zbýšov, 23. prosince 2011 - Povodí Moravy pokračuje v údržbě toků, převzatých na začátku letošního roku od Zemědělské vodohospodářské správy. Na základě žádostí obcí Zbýšov a Hostěrádky-Rešov nyní podnik vyčistil koryto Mlýnského náhonu na Litavě u Zbýšova v délce 300 metrů.

Mlynsky-nahon-zbysov-koryto

 

Státní podnik Povodí Moravy ukončil dvouměsíční práce na vyčištění koryta Mlýnského náhonu v katastrálním území Zbýšova na Vyškovsku.  Pracovníci brněnského provozu s pomocí mechanizace závodu Dyje pročistili nátok a koryto v délce 300 metrů až po začátek obce a tím obnovili průtok v náhonu. „Práce proběhly v říjnu a listopadu a doplnila je instalace hrazení na zadržení nánosů a vybudování zpevněné příjezdové komunikace k jezu Zbýšov,“ uvedl ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s. p.) Jan Moronga.

Obnovení průtoku v náhonu se podle něj uskutečnilo v návaznosti na II. etapu akce na odstranění povodňových škod z roku 2010 na řece Litavě v blízkém katastrálním území Šaratice. Údržbu, která po desetiletích umožnila bezproblémový příjezd podél náhonu pro obsluhu jezu i mlýnského stavidla, ocenil také starosta obce Zbýšov Jaroslav Žalkovský děkovným dopisem.

Povodí Moravy převzalo správu nad Mlýnským náhonem od Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) letos v lednu. Udržovací práce na něm zahájil na základě žádostí obcí Zbýšov a Hostěrádky-Rešov, jejichž intravilány tok od zbýšovského jezu prochází. První etapa zmíněných prací na odstranění povodňových škod z roku 2010 na Litavě skončila letos v říjnu. V katastru obce Újezd u Brna zahrnovala sanaci břehových nátrží včetně opravy kamenné patky v úseku asi 200 metrů. Současně bylo vyčištěno opevněné zaústění Hostěrádského potoka, který Povodí Moravy rovněž převzalo do své správy po ZVHS.

ZVHS se na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství postupně transformuje do jednotlivých státních podniků Povodí a státního podniku Lesy ČR. Povodí Moravy tak k dosavadním téměř čtyř tisícům kilometrů spravovaných toků přebralo do své správy majetek v celkové výši asi tří miliard korun, dalších více než 6.600 kilometrů toků, 142 vodních nádrží, provozní budovy a stavby.

(red), foto: PMO


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci