Umístění: Společnost Zajímavosti Pohořelice zahajují stavbu protipovodňových opatření

Pohořelice zahajují stavbu protipovodňových opatření

Pohořelice, 27. dubna 2016 - Přes deset kilometrů sypaných hrází, betonových i mobilní zdí a takzvaných průlehů, bude brzy chránit obyvatele Pohořelic a jejich majetek před více než stoletou vodou z řeky Jihlavy. Stavební práce vypuknou letos na podzim a potrvají zhruba dva roky. Náklady se vyšplhají na částku kolem 70 milionů korun. Většinu z nich zaplatí dotace z evropských fondů, město se bude podílet asi 10 miliony korun.

pohorelice povodne archiv mesta

 

Přestože projektová příprava začala již před několika lety, samotné výstavbě zatím bránily složité procesy související s vlastnictvím pozemků i měnící se legislativa. Nyní už má město Pohořelice potřebná povolení a s investorem, kterým je Povodí Moravy s.p., vybírá stavební firmu, která protipovodňový systém zrealizuje.

Počítá se i s dálniční hrází – poprvé v republice
Komplexní systém protipovodňových opatření zahrnuje zhruba 36 hektarů plochy. Ochrání zastavěné území i rozvíjející se průmyslové zóny. Povede kolem katastru města i vnitřní zástavbou. „Protipovodňový systém naváže na již vybudovanou hráz v sousedních Cvrčovicích, dále povede po severovýchodní hranici města kolem tamních rybníků Moravského rybářského svazu, podél Brněnské ulice, až za tiskárnu CPI Moravia Book. Tam se stočí jižním směrem k dálnici D52, jejíž hráz bude poprvé v historii využita jako protipovodňová bariéra. Kopírováním koryta řeky Jihlavy skončí stavba v polích ve směru na Přibice,“ vyjmenoval starosta města Josef Svoboda.

Dvacetiletá voda a škody za 11 milionů korun
Největší povodňovou vlnu pamatují Pohořeličtí z roku 1985, kdy je zaplavila asi dvacetiletá voda. Před deseti lety v roce 2006 vtekla do města asi osmiletá voda a postihla především obyvatele Brněnské ulice a okolí. Tato východní část města je totiž nejblíž řece Jihlavě. „Škody na majetku tehdy přesáhly 11 milionů korun,“ připomněl Pavel Bravenec z pohořelického odboru územního plánování. Poslední, o něco menší záplavy, postihly město v roce 2013.

Pohořeličtí proto vstoupí se stavbou i dovnitř města. Rovnoběžně s řekou například vybudují od Brněnské ulice směrem k dálnici až 12 metrů široký takzvaný průleh. Ten bude odvádět nadbytečnou vodu ven z města. „Na to navazuje hrazení některých dálničních propustků, které zabrání tomu, aby se přílivová voda vrátila do města v podobě takzvaného zpětného vzdutí“ upřesňuje místostarosta Miroslav Novák. „Při záplavách v roce 2006 jsme v těch místech museli stavět hráze z pytlů s pískem až do výše 1,5 metru,“ dodává.
„Mezi zajímavá řešení proti povodním patří například speciální odvodňovací šachta, která nedovolí vodě z Jihlavy protéct zpátky do dešťové kanalizace a do rybníčku v městském parku. Jiná ústí kanálů budou vybavena zpětnými klapkami, které nepustí do města vracející se vodu,“ upřesnil.

Vybírá se stavební firma
Na výstavbě protipovodňových opatření spolupracuje město se státním podnikem Povodí Moravy, který zajišťuje projektovou odbornou činnost a zpracoval žádost o dotaci.
V těchto dnech probíhá soutěž na zhotovitele stavby. Vítěze bude znát vedení města v polovině roku, kdy komise otevře obálky s nabídkami. „Hlavním kritériem soutěže je nejnižší cena. Projektová kalkulace hovoří o 90 milionových nákladech, ze zkušenosti ale víme, že soutěžením se cena sníží. Předpokládáme částku kolem 70 miliónů korun,“ počítá starosta města Josef Svoboda.

Dagmar Sedláčková, foto: archív města Pohořelice


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci