Umístění: Společnost Zajímavosti Vodohospodáři čistí přes zimu drobné vodní toky na jihu Moravy

Vodohospodáři čistí přes zimu drobné vodní toky na jihu Moravy

Brno/Uherské Hradiště, 31. ledna 2013 - Vodohospodáři ze státního podniku Povodí Moravy zahájili koncem loňského roku stavební práce na šesti drobných vodních tocích v Jihomoravském a Zlínském kraji. Provoz Veselí nad Moravou například začal investiční výstavbu suché nádrže Černá na Moravanském potoce nad obcí Moravany u Kyjova.

utonuti-reka250

 

Další stavbou provozu je oprava toku Prušánka v obci Prušánky v délce 581 metrů, odkud se odstraní téměř 2100 metrů krychlových nánosů. „Všechny plánované stavby budou hotovy letos do konce června,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Vytěžené nánosy uloží stavbaři na pozemky obce Prušánky a opraví i opevnění paty svahu obou břehů záhozem z lomového kamene. Suchá nádrž Černá má mít podle projektu firmy VH atelier spol. s r.o. sypanou homogenní zemní hráz se zpevněnou korunou, spodní výpustí a bezpečnostním přelivem. Jedná se o malou záchytnou a retenční průtočnou vodní nádrž s minimálním rozsahem stálého nadržení. „Stavbaři zajistí úpravu zátopy a koryta pod hrází, zatravněný průleh odpadu od bezpečnostního přelivu a náhradní výsadbu,“ doplnil generální ředitel.

Provoz Uherské Hradiště zajišťuje na téměř třech kilometrech potoka Burava v katastru obce Kněžpole odstranění sedimentů a vyrovnání břehů. Doplní je prořezávka křovin, stromů a zátarasů, společně s opravou nátrží a sesuvů břehů záhozem z lomového kamene. V intravilánu městské části Slavičín-Nevšová pak stavbaři na 1,3 kilometru Říky opraví a také doplní opevnění koryta z kamenné rovnaniny, betonových dlaždic a betonových zdí. „Práce doplní odstranění nánosů i křovin a oprava betonového stupně, včetně opevnění vývaru a břehů,“ dodal ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek.

Provoz Zlín zabezpečuje opravu a doplnění opevnění břehů Rymického potoka. Zhotovitel použije betonové dlaždice, renovuje betonové zdi včetně základové patky a odstraní nánosy  na 670 metrech toku v intravilánu obce Rymice. Provoz Koryčany pak opravuje na přelomu roku koryto Němčanského potoka. Stavba je ze dvou třetin v intravilánu obce Němčany a konkrétně jde o odstranění 200 m2 křovin, čtrnácti stromů včetně pařezů a o odtěžení 792 m3 sedimentu na 650 metrech toku.

Sedimenty v Němčanech odtěží stavbaři až po kamenné opevnění koryta, které po celé délce opraví. Uvolněnou dlažbu ve dně i svazích rozeberou, očistí a usadí, přičemž chybějící doplní. Břehy koryta pak vysvahují do sklonu 1:1,5 a osejí. „Sedimenty necháme odvézt na skládku, kterou poskytla obec,“ uzavřel Pavel Cenek s tím, že po ukončení stavby se zde počítá s náhradní výsadbou 28 stromů a čtyř desítek keřů.

Závod Střední Morava hospodaří v rámci Povodí Moravy, s.p. na 6100 kilometrech čtverečních plochy povodí. Ve správě má více než 3000 kilometrů toků, což představuje téměř třetinový podíl z celkové délky, kterou má na starosti celý státní podnik.

Zdroj: PMO


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci