Umístění: Společnost Zájmová sdružení K dobrovolným hasičům směřuje rekordních 50 milionů

K dobrovolným hasičům směřuje rekordních 50 milionů

Brno, 20. dubna 2016 - Rada Jihomoravského kraje doporučila zastupitelstvu, které se sejde 21. dubna, schválit dotace pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje v celkové výši 49,935 milionu korun. Podpora je určena celkem pro 306 projektů. Další  peníze má pak kraj připravené na spolufinancování vládní dotace.

dobrovolni hasici sdh foto krystof turek

 

„Jihomoravský kraj podporuje dobrovolné hasiče dlouhodobě. Na základě požadavku dobrovolných hasičů jsme loni navíc nově otevřeli možnost financovat opravy hasičských zbrojnic. Roční dotace pro jednotky dobrovolných hasičů se zvýšila z dřívějších 30 na současných 50 milionů korun,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Poskytnuté dotace jednotky využijí na zajištění, udržení a zlepšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, které se podílejí nejen na hašení požárů, ale i na záchranných pracích, při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech. Rozdělení dotací vychází z Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 – 2016 a z doporučení odborné komise.

Součástí rozpočtu Jihomoravského kraje na letošní rok je kromě podpory dobrovolným hasičům ve výši 50 milionů korun pro zásahové jednotky obcí také podpora krajské organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Moravské hasičské jednoty ve výši 1,55 milionu korun, nechybí ani podpora profesionálních složek IZS (Policie ČR a HZS ČR Jihomoravského kraje) ve výši 15 milionů korun.

Dobrovolní hasiči tuto podporu kraje velmi vítají. „Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje činnost dobrovolných hasičů, což je důležité nejen pro samotné dobrovolné hasiče, ale především pro zajištění bezpečnosti obyvatel jižní Moravy. Dobrovolní hasiči si této podpory velmi váží a jsou kdykoli připraveni ji vrátit svou prací,“ uvedl prezident Moravské hasičské jednoty Zdeněk Milan.

„Velmi vítáme vstřícnost kraje, jeho zastupitelstva, rady a hejtmana vůči dobrovolným hasičům při poskytování dotací jak pro jednotky sborů dobrovolných hasičů, tak pro jejich krajské sdružení,“ řekla starostka Krajského sdružení hasičů JMK Zdeňka Jandová.

"Mezi lety 2009 – 2016 podpořil Jihomoravský kraj jednotky sborů dobrovolných hasičů  téměř 286 miliony korun, v případě podpory Krajského sdružení hasičů se v tomto časovém intervalu jedná o částku 12,6 milionu a v případě podpory Moravské hasičské jednotě o sumu tří milionů korun. Profesionály kraj na dotacích a darech podpořil sumou přes 61 milionů," sdělil hejtman Hašek.

Ministerstvo vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru pro tyto složky vypsalo poprvé v historii speciální dotační titul s alokací 250 milionů korun. Právě díky spoluúčasti krajů si na tyto peníze budou moci sáhnout i ty nejmenší jednotky sborů dobrovolných hasičů napříč celou Českou republikou. Z uvedené částky je určena pro dobrovolné hasiče na jižní Moravě částka zhruba 26 milionů korun. „Navíc v rezervě Jihomoravského kraje  je připraveno přibližně 17,5 milionu korun na pomoc s financováním pro obce, které uspěly ve vládním programu - půjde o pořízení 41 dopravních automobilu a dvou hasičských zbrojnic,“ dodal hejtman Michal Hašek.

Zdroj: JMK, foto: Kryštof Turek


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci